Boligmarkedet er skævvredet

Erhvervskommentator på Berlingske Business, Jens Chr. Hansen, har ordet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Som skuespilleren Clara Pontoppidan så følsomt udtrykte det for et par generationer siden i Gustav Wieds »Skærmydsler«: »Månen har den farve, måner skal have,« så har også boligen den pris, boliger skal have. Prisen er sådan set altid den rigtige, eftersom den udtrykker, hvad køber og sælger kan blive enige om. Det er udbud og efterspørgsel.

Men når det er sagt, så er der netop på boligmarkedet de seneste to-tre årtier kommet så mange reguleringer og heraf følgende spekulationer i boligen, at det i den grad har skævvredet markedet på den korte bane. Stigninger på 20-30 pct. om året i den første del af de glade 00ere til efterfølgende fald på 20-30 pct. i kriseårene.

På den lange bane har boliger selvfølgelig den pris, boliger skal have. Meget grundlæggende skal boligpriserne reflektere de værdier, der skabes i samfundet. Og skabes der således værdier for eksempelvis to-tre pct. om året (udtrykt ved bruttonationalproduktet), ja, så bør også boligerne stige med to-tre pct. om året.

I øjeblikket er Danmarks BNP-vækst tæt på nul. Vi bliver altså ikke rigere, og derfor burde også stigningen i boligpriserne ligge meget tæt på nul – meget forenklet sagt.

Men-men-men. Helt så enkelt er det ikke på den korte bane. Her spiller især skatten og belåningsformerne ind. Når boligskatten således fastfryses, giver det boligejerne lidt mere i pengepungen, og køberne er derfor villige til højere månedlige ydelser og dermed stigende boligpriser.

På samme måde presses boligpriserne op, når belåningsformer med flekslån, afdragsfrihed og meget mere indføres. Alt dette skævvrider boligmarkedet og skaber i disse år bobler, der pustes op for siden at punktere. Det gør det vanskeligt at fastlægge en langsigtet økonomisk politik.

De seneste tal viser, at ejerlejlighederne det seneste år er steget med 12 pct. Helt uden for hvad den underliggende økonomi tilsiger, og derfor er der en boble på ejerlejlighedsmarkedet under opbygning.

Hvornår den punkterer, eller om den ender med at fuse ud, er helt umuligt at sige noget fornuftigt om.

Problemet er, at boligen er blevet et spekulationsobjekt. Boligpriserne følger netop ikke den underliggende økonomi i samfundet på den korte bane. Derfor er der vindere og tabere. Primært forårsaget af politikere, som har misrøgtet den helt basale udbuds- og efterspørgselsmekanisme. Det kræver politisk mod igen at bringe boligmarkedet i balance.