Beskatning af godtgørelser efter ligebehandlingsloven

Nyt om arbejdsret: En lønmodtager, der afskediges i strid med ligebehandlingsloven, har krav på en godtgørelse der i henhold til retspraksis normalt udgør 6-12 måneders løn.

Mette Klingsten, advokat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Reimar Juul
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Skatterådet skulle i sagen tage stilling til, om en godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven var skattefri for lønmodtageren.

Skatterådets afgørelse var principiel, fordi Skatterådet i to tidligere afgørelser havde fastslået, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven var skattefri. Da godtgørelser i henhold til ligebehandlingsloven ligner godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven (der omfatter bl.a. aldersdiskrimination), var det opfattelsen fra flere sider, at godtgørelser efter ligebehandlingsloven også måtte være skattefri.

I den konkrete sag var en medarbejder blevet afskediget i strid med ligebehandlingsloven og virksomheden blev pålagt at betale medarbejderen en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Arbejdsgiveren udbetalte godtgørelsesbeløbet til medarbejderen med fradrag af A-skat og AM-bidrag for den del af beløbet, der oversteg bagatelgrænsen på 8.000 kr. i ligningslovens § 7 U i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Medarbejderens fagforbund anmodede herefter arbejdsgiveren om at udbetale den indeholdte skat og AM-bidrag, da godtgørelsen efter deres opfattelse ikke var skattepligtig.

Arbejdsgiveren anmodede i den forbindelse Skatterådet om bindende svar, og Skatterådet fastslog, at godtgørelsen skattemæssigt skulle behandles som en fratrædelsesgodtgørelse og dermed beskattes i medfør af ligningslovens § 7 U. Medarbejderen var derfor skattepligtig af godtgørelsen.

Samtidig fastslog Skatterådet, at arbejdsgiveren havde ret til at fratrække godtgørelsen som en driftsomkostning, fordi det måtte anses som en sædvanlig og naturlig driftsrisiko, at arbejdsgiveren havde pådraget sig en forpligtelse til at betale en godtgørelse for at have overtrådt ligebehandlingsloven.

Skatterådets afgørelse viser, at godtgørelser efter ligebehandlingsloven er skattepligtige for medarbejderne, og det betyder, at arbejdsgiveren skal indeholde A-skat, inden arbejdsgiveren udbetaler godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven til en medarbejder.

Afgørelsen viser endvidere, at arbejdsgiveren kan fratrække betalingen af godtgørelser som en driftsomkostning, i det omfang forpligtelsen kan anses for et udslag af en naturlig og sædvanlig driftsrisiko. Der er tale om en konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på grovheden af overtrædelsen af loven.

Skatterådet har efterfølgende i en anden sag fastslået, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven er skattepligtige, og dermed har Skatterådet tilsidesat sin tidligere praksis. Godtgørelser i henhold til forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven er således skattemæssigt undergivet samme behandling og begge typer af godtgørelser er derfor skattepligtige for medarbejderen.