Bachelorer kan afhjælpe mangel på arbejdskraft

Bachelorer kan give et løft til virksomhederne, mens de får tiltrængt erfaring fra erhvervslivet. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Erhvervslivet skriger på arbejdskraft, og ledigheden falder, så derfor skal der hurtigst muligt findes veje til at sikre virksomhederne nye og flere kvalificerede medarbejdere. En af løsningerne er at give de studerende på universiteterne mulighed for at komme ud i erhvervslivet allerede efter endt bacheloruddannelse.

Det skal ikke være via tvang, og jeg tror, at broderparten af de unge også fremover vil foretrække at gå direkte videre til kandidatgraden. Men ud over at være attraktiv for virksomhederne vil en sådan mulighed også være optimal for de studerende, som både ønsker en pause i studierne og mulighed for at bestride et »rigtigt« job i en periode. Vekselvirkningen mellem virksomhed og studie vil øge kvaliteten af uddannelsen og medvirke til at løse den akutte mangel på kvalificeret arbejdskraft især i væksterhvervene.

I dag tages første skridt i den rigtige retning, når Folketinget førstebehandler en ny og fleksibel erhvervskandidatordning, som giver de studerende mulighed for efter bacheloruddannelse af tage kandidatuddannelsen på deltid over fire år samtidig med, at de unge ansættes i en virksomhed og udfører relevant erhvervsarbejde i minimum 25 timer ugentligt. Selv om det i første omgang er et forsøg, der kun omfatter 20 kandidatuddannelser, er det et fantastisk godt initiativ, som øger fleksibiliteten og imødekommer flere af de udfordringer, vi har som samfund.

Men der er behov for en endnu mere fleksibel løsning, før vi er i mål, og her er der god inspiration at hente i det forslag, som S-leder Mette Frederiksen lancerede på DIs Topmøde i sidste måned. Med en såkaldt »kandidatjobordning« skal det som bachelor være muligt at træde ind på arbejdsmarkedet på fuld tid i en periode, samtidig med at den studerende opretholder retten til på et senere tidspunkt at vende tilbage til universitetet og tage kandidat­graden med SU på de normerede to år eller via en erhvervskandidatordning på deltid over fire år.

Kandidatjobordningen er en win-win-­situation for både studerende og erhvervs­livet, koster ikke samfundet ekstra, giver større fleksibilitet for de studerende – og er med til at løse virksomhedernes mangel på arbejdskraft.