Autismedag: Talent kommer i mange former

Synspunkt. Vi skal være bedre til at se værdien af medarbejdere med særlige evner.

Foto: Monkey Business Images

I dag er International autismedag. Det bør give os anledning til at stoppe op og tænke over, om vi er gode nok til at inkludere mennesker med autisme eller lignende udfordringer i vores samfund?

Det hurtige svar på spørgsmålet er nej.

Det er et fåtal af voksne med autisme, der tager del i arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid, mens 40 pct. lever af kontanthjælpslignende ydelser.

Det er ærgerligt, for rigtig mange af dem drømmer om at komme i arbejde, være til nytte og bidrage til samfundet.

I TDC Group har vi mange års erfaring med medarbejdere med autisme.

Det er tydeligt, at disse medarbejdere har nogle helt særlige og værdifulde evner. Det gælder særligt inden for alt, der drejer sig om afvigelser og fejlfinding.

De særlige kompetencer, der ofte går hånd i hånd med autisme omfatter typisk en stærk logisk og analytisk sans, en nul-fejls-tolerance og en evne til at holde koncentrationen i længere tid end mange af os andre.

Det er vigtige kompetencer, som vi i den grad har brug for hos os. Det handler derfor om langt mere end medmenneskelighed og social ansvarlighed, når vi som virksomhed har medarbejdere med autisme ansat.

Mange tror fejlagtigt, at det kræver mange ressourcer og særbehandling at have medarbejdere med autisme. Der er naturligvis nogle særlige hensyn til medarbejdere med autisme, men det gælder jo for alle medarbejdere, da ingen er ens.

Vores erfaring er, at de sociale og økonomiske gevinster langt overstiger den særlige indsats, der skal til. I TDC Group er vi i hvert fald ikke i tvivl om, at de konsulenter med autisme, som arbejder hos os, styrker os som virksomhed.

Set fra et samfundsperspektiv har vi brug for alt det talent, vi har i Danmark, især i en tid, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft lurer forude. Derfor bør virksomheder være med til at sikre, at vi ikke taber talent på gulvet.

Tværtimod skal vi skabe de bedste betingelser for, at eksempelvis mennesker med autisme kommer ind på arbejdsmarkedet.

TDC Group har i 10 år samarbejdet med den socialøkonomiske virksomhed ”Specialisterne”, som netop har specialiseret sig i at matche jobkandidater, der har en diagnose inden for autismespektrum, med konkrete stillinger – samt vurdere graden af støtte, der skal til. Samarbejdet har uden tvivl fået vores øjne op for, hvor vi bedst kan bruge de evner, som mange mennesker med autisme har.

Min opfordring er derfor, at vi får mere fokus på de gevinster, der er, ved at have medarbejdere med forskellige talenter.

Man kan sagtens have et godt arbejdsliv og bidrage til samfundet på trods af en autisme diagnose eller lignende udfordring. Det er et vigtigt signal at sende til det danske erhvervsliv, da talent kommer i mange former.