ATP kræver løbende vedligeholdelse

Egentlig er det ikke så svært. ATP er ikke en maskine, der kan producere penge ud af ingenting. I korthed handler det om, at man får det ud af ATP, som man putter ind. Altså en opsparing, som giver et løbende afkast.

Foto: Liselotte Sabroe

Den opsparing kan ATP-folkene så forvalte godt eller dårligt, men i et lavrentesamfund som det nuværende kan det være svært at finde langsigtede afkast, der kan holde trit med inflationen. Og ja, så udhules ATP-ydelsen til pensionisten.

Der ligger en masse teknik og udligning (reserver) fra det ene år til det andet, men når indskuddene de enkelte år ikke reguleres op med prisstigningerne, så er det pokkers svært at få noget ud i den anden ende, som er reguleret op med inflationen i samfundet. De flere end fire millioner danskeres indbetalinger til ATP er ikke reguleret siden 2008, som vi beskrev i Berlingske Business lørdag. Afkastene hen over årene, og især fra de gode år, har betydet, at udbetalingerne fra ATP til de nuværende pensionister har kunnet få en tak opad hvert år.

Men nu begynder det at stramme til. Og hvis indskuddene ikke sættes op, risikerer udbetalingerne at udhules af inflationen. Det har Ældre Sagen svært ved at forstå. Noget må gøres. Dels med at forklare Ældre Sagen de basale, økonomiske sammenhænge, men også med at få arbejdsmarkedets parter til at blive enige om, hvorvidt de grundlæggende vil ATP eller ikke vil ATP. Noget tyder på, at disse to parter som fastsætter lønnen og dermed også ATP-bidraget ikke vil justere ATP-indskuddene op med inflationen.

Man kan have mange holdninger til tvangsopsparingen i ATP, men de fleste er enige om, at ATP-ordningen er den billigste at administrere på grund af størrelsen. Hertil kommer, at ATP sådan set også har gjort det godt på investeringssiden. Set ud fra et klinisk, økonomisk synspunkt burde arbejdsmarkedets parter altså putte mange flere af lønmodtagernes pensionsopsparingskroner i ATP-pengetanken frem for de langt dyrere ordninger i de enkelte pensionskasser. Det sker dog ikke, og en vis spredning er nok også at foretrække.

Den danske ATP-ordning roses og præmieres rundt om i verden. Det gør den, fordi den er blevet vedligeholdt og bakket 100 procent op af både arbejdsmarkedets parter, politikerne og alle med interesser i at have dette supplement til folkepensionen. Nu anes der sprækker i denne opbakning.