Alle har ret til krisekommunikation

Synspunkt. Medierne skal forstå, at kommunikationsbranchen vil bevæge sig ind på forsvarsadvokaternes domæne.

Når virksomheder bliver dømt »med piber og trommer«, før noget er bevist, bliver spindoktorernes rolle ændret til forsvarsadvokatens: Der skal ydes et aktivt forsvar. Illustration: Iris
Læs mere
Fold sammen

Debatten om Forbrugerombuds­manden tog en ny drejning 21. april, da Berlingskes opinions­redaktør, Claus Skovhus, i kølvandet på Vagn Jelsøes og Lone Rasmussens indspark i Børsen 19. april servede en ny bold over nettet; denne gang rettet mod undertegnede.

Rossen & Companys bidrag til debatten er en verserende undersøgelse kommissioneret af kosmetikvirksomheden LuxStyle, der har til formål at afdække Forbrugerombudsmandens metoder: Denne har over de seneste to år politianmeldt bl.a. LuxStyle og flere andre virksomheder på basis af kundeklager og omtalt virksomhederne i masseudsendte pressemeddelelser; en bombastisk procedure, som først Børsen 2. april beskrev i en artikel vedrørende Plusbog.dk og siden jeg selv i et kritisk indlæg på kforum.dk 5. april, hvilket fik både Skovhus, Jelsøe/Rasmussen og Forbrugerombudsmanden til tasterne, der afviste kritikken med –barokt nok – endnu en masseudsendt pressemeddelelse 5. april.

Trods Forbrugerombudsmandens afvisning fastholder min klient og jeg på det kraftigste vores syn på, at denne har sagsbehandlet mangelfuldt og urimeligt, hvilket både LuxStyle-direktør Jacob Helleberg Mathiesens kronik i Børsen 22. april samt mit eget indlæg på kforum.dk kan ses som et udtryk for. Således mener jeg, at vores metoder per se er rimelige – og at kritikernes »kritik af kritikken« rammer ved siden af.

Men apropos at ramme ved siden af fortjener de yderligere to minutters opmærksomhed, da man på utilsigtet vis har fået sat spot på noget relevant: Nemlig den manglende anerkendelse af LuxStyles ret til at forsvare sig i medierne over for en overlegen modspiller og derigennem mit eget forehavende: Krisekommunikation.

Jeg mener ikke, kritikerne er ajour med den virkelighed, som mediebilledet – og deraf LuxStyle o.a. virksomheder – befinder sig i: Det er knusende hårdt, når særligt statslige institutioner udtaler sønder­lemmende kritik i masseudsendte pressemeddelelser, og her skal jeg samtidig beklage mig over mediernes manglende evne til at forholde sig indgående og kritisk til anklagerne, så vi undgår, at virksomheder bliver »dømt« med pibe og trommer, inden det er bevist.

Alle er naturligvis velkomne til at udtale hård kritik, men så må hårdt mødes med hårdt, og det er her, tidernes udvikling ad naturlige veje trækker krisekommunikationsbranchen ind på et domæne, der ligner forsvarsadvokaternes, hvilket jeg tidligere har skrevet et indlæg om hos netop kforum.dk 28. december 2016:

»Hvis forbrugermedierne er på vej til at tage form og styrke af en folkedomstol, da mener jeg principielt, at alle personer – individuelle som juridiske, hvad end de måtte stå for eller have gjort – har krav på et forsvar. Og det er her, vi i Rossen & Company tager et tankeledende opgør med spindoktorens rolle i erhvervslivet: Vi skal ikke kun bistå som baggrundsskikkelser, men også kunne yde et aktivt forsvar på frontlinjen, der rækker ud over traditionel kriserådgivning.«

Vi er for mediebilledet, hvad advokatstanden er for domstolene, og her står vi vagt om LuxStyles principielle ret til at forsvare sig – og vores til at forfægte dem med en armslængde. Så hvis jeg omvendt skal takke kritikerne for noget med deres indlæg, så må det være for ubevidst at sætte fokus på den manglende anerkendelse af netop dette.

Hør radioudsendelsen om annoncer i Berlingske her