Alle har brug for et kompetenceløft

Efteruddannelse er ikke kun for de ufaglærte. Vi skal også huske, at den videregående uddannelse, du fik som 25-årig, ikke nødvendigvis er up to date.

Efteruddannelse er ikke kun for alle – det er en nødvendighed. Samfundet er nødt til at skabe rammerne for et generelt kompetenceløft, der modsvarer de forandringer, som i de kommende år vil skylle ind over os med intensiveret styrke. Illustration: Shutterstock Fold sammen
Læs mere

Kunstig intelligens. Big data. Disruption. Fremtidens arbejdsmarked vil være langt mere teknologiintensivt end det arbejdsmarked, vi kender i dag. Og fremtiden er allerede nutid i finanssektoren!

Vi oplever, at nye teknologier automatiserer en bred vifte af de opgaver, som ansatte for bare få år siden løftede. Konkret har det betydet, at andelen af faglærte i finans­sektoren er skrumpet, mens andelen af ledere og medarbejdere med videregående uddannelser er vokset.

Men forandringens vinde fra den teknologiske udvikling kommer ikke kun til at ramme finanssektoren. Stort set hele arbejdsmarkedet bliver ramt. Nogle dele af arbejdsmarkedet direkte, andre mere indirekte. Og forandringerne vil de kommende år brede sig hurtigt. Eksempelvis viser en rapport fra tænketannken Cevea fra 2015, at 800.000 job i Danmark står over for auto­matisering eller kraftig forandring frem ­mod 2035.

Det er en udvikling, som stiller store krav til medarbejderne om, at de skal være omstillingsparate, fleksible og fagligt opdateret. De samme krav kan vi med rette stille til vores efteruddannelsessystem, hvis rolle er vigtigere end nogensinde.

Desværre hører vi ofte, at mennesker med videregående uddannelser har trukket deres del på uddannelseskontoen. Derfor er efteruddannelse et lukket land for dem. Men det er fejlagtigt at antage, at den uddannelse, man har afsluttet som 25-årig, stadig er fuldstændig up to date, når man rammer de 65 år.

Derfor er det afgørende, at vi bryder med den traditionelle forestilling om, at det kun er bestemte faggrupper, der har brug for relevant opkvalificering.

Alle faggrupper får på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv brug for et kompetenceløft. Derfor er vi som samfund nødt til at skabe rammerne for et generelt kompetenceløft, der modsvarer de forandringer, arbejdsmarkedet allerede står midt i. Og som i de kommende år vil skylle ind over os med intensiveret styrke.

Hvis vi i efteruddannelsesindsatsen alene fokuserer på det faglærte og ufaglærte arbejdsmarked, svarer det til, at vi kun sætter kikkerten for det ene øje. Hele det vidensintensive arbejdsmarked overses i en blind vinkel.

Derfor er det uhensigtsmæssigt, at den politiske diskussion om efteruddannelse og opkvalificering af arbejdskraften i dag overvejende isoleres til en diskussion om medarbejdere med korte eller ingen uddannelser. Ingen tvivl om, at de også skal have et løft.

Men en lang række medarbejdere med lange uddannelser står også overfor ­markante forandringer. Faktisk betyder de teknologiske landvindinger, at kravene til de videreuddannede ledere og medarbejderes kompetencer stiger konstant. Med andre ord forældes deres kompetencer hurtigere og hurtigere.

Den udvikling, som en større og større del af arbejdsmarkedet oplever i øjeblikket, har derfor en afsmittende effekt på medarbejdernes behov for efteruddannelse. Det gælder for alle medarbejdere. Behovet for efteruddannelse er ikke mindre hos en medarbejder med en videregående uddannelse, end det er hos en faglært.

Forudsætningen for et velfungerende efteruddannelsessystem er netop, at det er sammenhængende, agilt og i stand til at reagere hurtigt på skiftende kompetence­behov.

På den måde vil den enkelte med­arbejder bedre, hurtigere og mere smidigt kunne omstille sig til nye udfordringer og jobmuligheder.

Pointen er, at hvis efteruddannelses­system i fremtiden skal medvirke til at løse omstillings- og tilpasningsudfordringerne på arbejdsmarkedet, skal systemet favne hele arbejdsstyrken og ikke blot et udsnit.

Det er fortsat uhyre vigtigt, at voksen- og efteruddannelserne bidrager til at sikre ufaglærte og faglærte nye og opdaterede faglige kompetencer. Det er ingen uenige i. Mindst af alt os.

Men det er helt afgørende, at hele arbejdsstyrken er fleksibel, hvis vi i fremtiden fortsat skal skabe det økonomiske fundament, der er nødvendigt for det velfærds­niveau, som vi alle gerne vil have i Danmark.

Derfor er det nødvendigt at skabe muligheder for kompetenceudvikling for hele arbejdsstyrken. Det gælder også for ledere og medarbejderne på det videns­intensive arbejdsmarkedet, hvis behov for efteruddannelse ikke er mindre end andre gruppers.

Brug trepartsforhandlingerne til at geare Danmark til fremtiden. Det gavner os alle i længden.