Afklædning eller afklaring

Læserbrev. Rigsrevisionens redegørelse klæder ikke Poul Nyrup af, men skaber derimod unødig mistanke om urent trav i DONG-forløbet

Læs mere
Fold sammen

Under overskriften » Rigsrevisionen klæder Poul Nyrup Rasmussen af«, anvender Berlingske Business’s erhvervsredaktør Claus Skovhus 24 maj sin klumme til et angreb på tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (PNR) for kritik af Dong aktiepostens salg til den amerikanske investeringsfond Goldman Sachs.

Efter redaktørens opfattelse, bygger PNR’s kritik på løsagtige påstande, der ikke er hold i.

Med henvisning til den netop offentliggjorte redegørelse fra Rigsrevisorerne, finder redaktøren, der ikke er grund til nævneværdig kritik af den fremgangsmåde, der blev anvendt ved handelen. Alle burde være tilfredse med Goldman Sachs handelen, så Dong fik den ønskede likviditet. Her, tre år senere, fremstår Dong som en succesfuld virksomhed, med markedsværdi ca. 120 mia. kr., hvoraf staten ejer godt 50 pct.!

Når alle alligevel ikke er tilfredse, skyldes det følgende fakta:

Rigsrevisionens redegørelse til Statsrevisorerne 17 maj, udtrykker kraftig kritik af Finansministeriets mangelfulde dokumentation, specielt i lyset af den væsentlige økonomiske transaktion, der var tale om. Det har ført til, at den nuværende finansminister Kristian Jensen, efterfølgende har fundet anledning til at tage den udtrykte kritik til efterretning.

Statsrevisorerne tilslutter sig Rigsrevisionens kritik. Derudover understreger man det uheldige i, at hverken værdiansættelsen eller investeringens størrelse forelå skriftligt i tilbuddet fra Goldman Sachs. Det var ellers et krav til alle investorer! At dokumentation forsvinder, giver anledning til unødig mistanke om, at der i sagsforløbet er foregået dispositioner, der ikke tåler dagens lys!

At de involverede parter, med Finansministeriet i spidsen, opfatter Rigs- og Statsrevisorernes beretninger som en pure frifindelse af sig selv, gør blot det hele mere forvirrende og får bestemt ikke helhedsindtrykket af forløbet til at fremstå troværdigt, snarere tværtimod!

I alle sager, bør befolkningen kunne have tillid til, at de besluttende politikere og deres embedsmænd varetager landet interesser bedst muligt, og følger de regler der gælder for god forvaltningsskik, og dermed sikrer »gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget« som det udtrykkes i Rigsvisionens beretning. Det er tydeligt for enhver, at det i denne sag ikke er sket.

For fremover at forebygge tilsvarende uheldige sagsforløb, ville det være ønskeligt, om der kunne skabes fuld klarhed om aktiesalgets forløb. Det er det og intet andet Poul Nyrup Rasmussen og andre forsøger at få afdækket. Man kan kun håbe på det lykkes, så et ansvar for denne mildt sagt uigennemsigtige aktiehandel kan blive placeret.