5 forslag til vækst i hele Danmark

Økonomi. Det handler ikke om at omfordele, men om at skabe mere på tværs af landet.

Dansk Industri vil sikre, at væksten rammer ligeligt fordelt over hele landet – til gavn for virksomheder og borgere. Arkivfoto: Simon Læssøe Fold sammen
Læs mere

Den økonomiske vækst i Danmark er stigende, og danske virksomheder skaber måned efter måned nye arbejdspladser. Det er nu, politikerne skal vise rettidig omhu og sikre, at væksten kan fortsætte. Og vi skal sikre os, at væksten sker over hele landet – ikke bare gennemsnitligt.

Grundlaget for, at hele Danmark får fremgang er bestemt til stede. Uanset hvor i Danmark, jeg kommer, møder jeg stærke virksomheder, hvor ledere og medarbejdere hver dag skaber produkter og services, som kunder over hele verden vil købe. Og netop virksomhedernes evne til at skabe arbejdspladser er nøglen til udvikling – i lokalområdet og i vores samfund som helhed.

Derfor kommer Dansk Industri nu med fem forslag, som skal styrke væksten på tværs af Danmark.

1. Vi skal gøre afstanden i tid mellem danskerne mindre. Det skal vi gøre ved at investere massivt i infrastruktur. Det vil sige i veje, bus- og togforbindelser og digitalisering.

Vi foreslår, at politikerne udarbejder en masterplan for trafikal infrastruktur, så vi som samfund sikrer, at vi altid investerer med helheden for øje. DI foreslår et løft på 30 milliarder kr. frem mod 2025, og at det bliver mere attraktivt for teleselskaberne at investere i mobil- og bredbåndsforbindelser i tyndere befolkede områder.

2. Vi foreslår at styrke kommunernes tilskyndelse til at sikre stærke vilkår for lokale virksomheder, som skaber job. Vi foreslår, at kommunerne får en kontant gevinst på 4.000 kr. om året pr. privat arbejdsplads i kommunen.

Gevinsten kan finansieres via den nuværende kommunale andel af provenuet fra selskabsskatten og den kommunale dækningsafgift. I dag skal man nærmest være økonomiprofessor for at forstå den eksakte sammenhæng mellem private arbejdspladser og kommunekassen.

Samtidig varierer selskabsskatten meget fra år til år, og derfor er det utroligt svært for kommunerne at budgettere med disse penge. Med DIs forslag vil vi få en klar sammenhæng mellem private job og kommunekassen, få langt større stabilitet i budgetterne og opnå en langt mere jævn fordeling af gevinsten mellem kommunerne, end tilfældet er i dag.

3. Vi skal styrke vækstcentrene omkring de lokale større byer, så de bliver lokale vækstlokomotiver. Det kan politikerne gøre ved, at jobcentrene forpligtes til at samarbejde på tværs af kommuner om større og fælles erhvervsområder. Og så skal der ryddes op i erhvervsfremmeindsatsen og skabes en klarere arbejdsdeling af indsatsen.

4. Vi skal styrke vores uddannelser og placere dem rigtigt. Medarbejderne og deres evner er i dag virksomhedernes vigtigste råstof.

Derfor skal vi have uddannelser i verdensklasse. Jo yngre eleverne er, desto vigtigere er det for deres valg af uddannelse, om der er langt til skolen. Derfor er det vigtigt, at der ligger gymnasier og grundforløb til erhvervsuddannelser i de fleste af kommuner, og at der er regionalt dækkende udbud af korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser.

Men jo mere specialiserede uddannelserne bliver, desto mere nødvendigt bliver det at samle kræfterne. På højeste niveau skal vi kunne konkurrere med stærke videnscentre som Silicon Valley og Baden-Württemberg. For at sikre gevinsten af det for virksomheder over hele landet, foreslår vi, at der oprettes projektforløb på flere videregående uddannelser, så studerende får mulighed for at samarbejde med virksomheder og komme på virksomhedsophold.

5. Vi skal langt mere systematisk vurdere de lokale og regionale effekter af nationale politiske forslag. For at illustrere de lokale effekter af nationale forslag har vi udviklet en række forslag, der i høj grad styrker væksten ude i den enkelte kommune.

Eksempelvis foreslår vi, at ingen skal betale mere end 54 pct. i skat af sidst tjente krone. I dag er det reglen i flere kommuner omkring Hovedstaden, mens højtuddannede i store dele af resten af landet betaler 56 pct. Den hæmsko for lokalt at kunne tiltrække højtuddannede bør fjernes.

Grundlæggende består opgaven i, at vi i Danmark taler mindre om, hvordan vi skal omfordele velstand, vi allerede har skabt, mellem forskellige dele af landet. Og at vi i stedet taler meget mere om, hvordan vi skaber mere velstand på tværs af Danmark.

Vi skal udnytte fordelene ved, at en voksende andel af danskerne bor i de store og mellemstore byer over hele landet.

Danskerne og de danske virksomheder skal fortsætte med at gribe nye muligheder der, hvor de opstår. Og politikerne bør give dem endnu bedre rammer for at gøre det.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk