1.000 globale talenter skal løse verdens udfordringer i Danmark

Dansk højskolestemning bliver rammen, når 1.000 unge talenter fra hele verden samles til UNLEASH for sammen med virksomheder, fonde og organisationer at koge deres mangfoldighed af ideer ned til konkrete løsninger, der bringer os nærmere FNs verdensmål.

De udvalgte talenter i UNLEASH kommer fra vidt forskellige lande og repræsenterer en høj grad af diversitet i uddannelse og baggrund. Men fælles for dem er, at de er super dygtige og brænder for verdensmålene. Modelfoto: Iris Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Af Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg, Carlsbergfondet og UNLEASH, Thomas Bustrup, direktør i DI, Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte,
Camilla Brückner, nordisk direktør i UNDP, Henrik Skovby, bestyrelsesformand for Dalberg Group og Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole og højskolernes repræsentant i UNLEASH

Hvad sker der, hvis man samler 1.000 unge talenter fra flere end 100 forskellige lande med hver deres idé til, hvordan man kan gøre verden til et bedre, renere og mere sikkert sted at leve? Og sætter dem sammen med danske og globale virksom­heder, organisationer og fonde, der kan hjælpe med at udvikle ideerne og gøre de bedste til virkelighed?

Svaret er lige om hjørnet. Utopien bliver nemlig virkelighed fra 13. august og otte dage frem, hvor 1.000 udvalgte talenter for første gang samles til UNLEASH i Danmark. Her skal de arbejde med deres visionære ideer og forandre dem fra ukonkrete størrelser til realisérbare løsninger, der måske sættes i produktion.

For at sikre det mest inspirerende miljø bliver de mange talenter fordelt på ti forskellige højskoler. Her skal de sammen med en række af Danmarks største virksomheder, universiteter, fonde, FN og andre eksperter arbejde videre med deres ideer, som alle sammen har til formål at bringe os nærmere FNs verdensmål.

Verdensmålene, de såkaldte Sustainable Development Goals (SDGerne), har til formål at danne rammen om en global udviklingsindsats frem mod 2030 med fokus på, hvordan man sikrer vækst og velstand, lige vilkår, et bæredygtigt klima, rent drikkevand, bæredygtig innovation og en ende på fattigdom. Det estimeres, at verdensmålene kræver en årlig investering på fem-syv billioner dollar, og det er dermed en indsats, der kræver nytænkning. Fokus vil derfor være på temaerne vand, energi, mad, bæredygtig byudvikling, bæredygtigt forbrug og produktion, uddannelse og sundhed, når de unge samles om at udvikle nye ideer, der skal opfylde målene.

Talenterne i UNLEASH repræsenterer en stor grad af diversitet i uddannelse og baggrund, men fælles for dem er, at de er superdygtige og brænder for verdensmålene. Her er iværksætteren, der er med til at sikre en mere pålidelig vandforsyning til landdistrikterne i afrikanske lande ved at redesigne de dele, der går itu, i et mere holdbart materiale. Den unge inder, der har været med til at opbygge Indiens første teknologioptimerede by og sikret bedre lægehjælp ved at inkor­porere telemedicin og telekonsultation i behandlingsforløb. Der er et dansk talent med forretningsideen til, hvordan man kan styrke uddannelse af børn og unge i udviklingslande med undervisningsmaterialer via mobiltelefonen.

Mangfoldigheden af indsigter, erfaringer og verdenssyn muliggør en unik gensidig inspiration og nye netværk, så summen af de visionære ideer bliver til implementérbare løsninger, der kan gøre en reel forskel.

Talenterne får således adgang til netværk, ressourcer og kapital via det økosystem og de relationer, der opstår i mødet mellem andre talenter, erhvervsliv, fonde og organisationer, som bakker op om UNLEASH.

Derudover ligger der en enorm udviklende kraft i mødet mellem de mange forskelligheder. Erfaringsudvekslingen og den vekselvirkning, der opstår, når mennesker lægger stor energi i den samme sag, er en kolossal drivende kraft for såvel den kreative proces som den enkeltes udvikling. Det mere indgående kendskab til hinanden, som man kan opnå på en højskole, danner en god ramme for et globalt netværk, som forhåbentligt fortsætter længe efter arrangementet – og danner grobund for flere værdifulde og langtidsholdbare relationer og løsninger.

Sammenhængen mellem økonomisk vækst og bæredygtighed er dokumenteret i dag, og virksomhederne er bevidste om, at bæredygtighed bliver forudsætningen for at kunne drive forretning i fremtiden. Derfor ser virksomhederne i stigende grad på, hvordan man kan integrere FNs verdensmål i deres forretningsstrategier og indgå i stærkere økosystemer. Samtidig viser de unge en stor interesse i at arbejde i virksomheder, der har fokus på at gøre en positiv forskel.


En undersøgelse foretaget af Deloitte blandt de såkaldte millennials – dem der er født mellem 1980 og 2000 – viser, at de føler et meget stort samfundsansvar. Den største bekymring for fremtiden hos millenials er bæredygtighed og klimaforandringer, idet 45 procent rangerer de problemer højere end terrorisme og økonomisk usikkerhed. Samtidig viser undersøgelsen, at over halvdelen af de danske unge forventer at blive rigere end deres forældre. Økonomisk velstand er altså ikke nødvendigvis modstridende med samfundsansvar, hverken hvis du spørger virksomhederne eller de unge.


Der skal ikke herske tvivl om, at den unge generation er nøglen til vores fremtidige vækst. De sidder med verdensudsynet, de innovative ideer, viljen og modet til at gøre en forskel. Men de unge talenter har brug for kapacitet, der kan sætte strøm til de gode ideer. Og det er især her, at erhvervslivet og det øvrige økosystem kommer på banen. De har økonomien, ressourcerne og den rådgivning, der kan hjælpe med at omsætte de unge talenters ideer til løsninger på verdens udfordringer. Samtidig har de kapaciteten til at skalere ideerne, så de kan få en mærkbar betydning i samfundet.

Vi har brug for, at hele samfundet tager ansvar. Derfor favner UNLEASH et økosystem af talenter, virksomheder, fonde, universiteter, globale organisationer og interesseorganisationer. Dette partnerskab eksisterer ikke i tilstrækkelig grad i dag. Startskuddet for UNLEASH handler om at få skabt det rette system til at understøtte de gode ideer og fremme muligheden for, at de kan realiseres. Perspektivet er at accelerere udviklingen for nye startup, ambassadørprogrammer, NGOer, projekter i virksomheder, uddannelsesprogrammer, softwareplatforme og lignende.


UNLEASH handler altså først og fremmest om at samle de stærkeste talenter på den globale scene, styrke dem med gensidig respekt og inspiration og med erhvervslivets kræfter for at fremme et fremtidigt innovationsmiljø, på tværs af kulturelle skel og lokale begrænsninger, hvor nye ideer bliver født på levedygtige vilkår.


Ud af denne udvikling forventes at vokse løsninger, der kan føre os nærmere FNs verdensmål. Det kræver en langsigtet indsats, og derfor vil UNLEASH være en årligt tilbagevendende event frem mod 2030 med destinationer som San Francisco og Mumbai som kommende værtsbyer.

Aldrig før har talenter af den kaliber og i det omfang været samlet på ét sted og med så gode muligheder for at realisere deres ideer. Vi bør derfor være stolte af, at Danmark er værtsland for den første UNLEASH-event.