Online med verden...

Om få år vil vi alle have vores eget »Private social network« med flere hundrede kontakter og relationer på nettet. Vores hjem og arbejdsplads vil være spækket med ny trådløs teknologi, der vil revolutionere vores måde at være sammen på. Men behovet for at være »off-line« og mødes i den virkelige verden vil fortsat være stort, spår fremtidsforskerne.

Teknologien ruller ind over vores arbejds- og familieliv. Grænserne mellem den virkelige verden og den virtuelle verden udviskes, og en stadigt større del af vores sociale relationer og kontakter vil udspille sig på internettet. Men vi vil også i fremtiden være mere kritiske med, hvem vi lukker ind i vores virtuelle verden og af og til lukke helt ned.

Det er hovedbudskabet fra fremtidsforskerne, når de skal vurdere, hvilken betydning de teknologiske landvindinger vil få på vores måde at omgås hinanden på. På alle planer, hverdagsliv, familieliv, kærlighedsliv og arbejdsliv vil teknologien ikke bare få sin plads, den vil blive afgørende for vores måde at være sammen på og kommunikere på.

»Der er ingen tvivl om, at nettet er blevet en vigtig del af det sociale liv – især for folk under 40. Under 30 år er det en fuldstændig integreret del af deres liv. Hidtil har det i høj grad drejet sig om at måle sin populariet i antallet af forbindelser og netværk på nettet, men fremover vil folk i stigende grad søge nogle dybere relationer, hvor man bl.a. mødes om en glødende fælles interesse,« siger sociolog Eva Steensig, der er specialist i forbrugeradfærd og stifter af Lighthouse Cph, der bl.a. analyserer samfundet og forandringer blandt danskerne i fremtiden.

Digitaliseringen er således en af de megatrends, som fremtidsforskerne igen og igen fremhæver, som de afgørende strømninger i vores samfund. En digitalisering, der på linje med globalisering og individualisering, styrer vores måde at være og leve på. Men ifølge Niels Bøttger-Rasmussen, fremtidsforsker ved Institut for Fremtidsforskning og forfatter til rapporten »Familie- og hverdagsliv mod 2017«, bliver det ikke teknologi for teknologiens skyld:

»I fremtiden vil hvert hjem være spækket med trådløse netværk og indbyggede computere, der vil være styrende for familie-, arbejds- og hverdagslivet. Teknologien skal dog give mening, mange nye produkter vil kuldsejle, fordi en overentusiastisk ingeniør er gået i selvsving. Teknologien skal være direkte anvendelig og gerne næsten usynlig i voksenværelser, bad, køkken og stuer.«Niels Bøttger-Rasmussen forudser, at vi alle inden for en årrække vil have vort eget »private social network« (PSN). I det personlige netværk vil det ikke være unormalt at have mindst et par hundrede kontakter og relationer som voksen og op imod tusinde kontakter, hvis man er ung:

»Det er folk, de har mødt på rejser, på nettet, til gaming events eller bare nogen i nabolaget. De fleste vil dog holde igen med invitationer til deres PSN, da alle mennesker ikke er lige velkomne. Til forskel fra MySpace, hvor man i dag kan vælge at være i netværk med hvem som helst, ønsker de fleste i fremtiden kun at have personer med, hvis de kender dem, hvis de er vigtige for dem, eller hvis de har en eller anden form for fælles interessefelt med vedkommende.«

Forskerne taler om en »social netværksrevolution«, hvor vi konstant er forbundet og online med hinanden, men de samme forskere er ikke synderligt bekymrede for, om de teknologiske møder er ved at udradere de personlige møder. Tværtimod vil de to måder at være sammen på udvikle sig parallelt:

»De teknologiske produkter vil vedligeholde og udbygge venskaber og ikke nødvendig være den vigtigste måde at få venner på. Vi vil fortsat have supertravlt, men når vi holder fri, vil stadigt flere trække stikket helt ud og være til stede uden forstyrrende mobiltelefoner eller online computere,« siger Kirsten Poulsen, trendforsker og stifter af firmaet Firstmove.