Yukos udvider i USA

For raffinaderierne og to olieterminaler i Fairbanks havn i Alaska plus en flyveplads anslås en salgssum på godt én

milliard dollars. Yukos producerer årligt ca. 60 mio. tons råolie.Polens rente op

(WARSZAWA) Polens centralbank

har påny nedsat renten. Lombard-renten er sat et procentpoint ned fra 11,5 til 10,5 procent.


Diskontoen er faldet fra

10,0 til 9,0 procent For knap to måneder siden faldt renten med en halv procentpoint. Rentefaldet har siden nytår været 5,0

procentpoint.Tysk nedgang i skatteindtægter(MÜNCHEN) Den udvandede tyske konjunktur kan komme til at betyde

stigende vanskeligheder for Forbundsregeringen.


De økonomiske eksperter i Instituttet for Økonomisk Forskning (DIW), venter

at et drastisk fald i indkomsterne vil betyde færre skatter i statskassen og dermed risikoen for en voldsom stigning i underskudet

på finansbudgettet.


Det anslås, at underskudet i år vil nå op på 57 mia. euro og nærme sig Maastricht-aftalens

fastlagte overgrænse på 3 pct. af BNP.ECB venter mindre vækst(PARIS) Den europæiske centralbank

ECB har sænket sine forventninger til de 12 euro-landes økonomiske vækst i år, der næppe bliver på

mere end 2,0 pct.


Tidligere på året blev der forudsagt 2,5 pct. Centralbankens cheføkonom, Otmar Issing, siger,

at der var regnet med en ret stejl opgang i midten af året, men i stedet blev det en udfladet stagnering.

KarstadtQuelle

fyrer 7700

(ESSEN) Den tyske detailhandels langvarige krise har også ramt Europas største varehuskoncern Karstadt-Qulle

AG, der har hovedsæde i Essen.


Et fortsat fald i omsætning har ført til, at koncernen i år har nedlagt 7700

arbejdspladser. Tilbage er 104.000 ansatte. Yderligere indskrænker må forventes.


I april kvartal faldt omsætningen

10,9 pct. til 1,6 mia. euro. For første halvår havde detailhandelen en nedgang i omsætningen på 9,3 pct.

Færre

jobs i USA

(NEW YORK) De amerikanske arbejdsgivere regner ikke med at skulle ansætte flere i årets sidste kvartal på

grund af det fortsat ugunstige erhvervsklima, fremgår det af en markedsundersøgelse foretaget af Manpower Inc.


Af

16.000 adspurgte virksomheder forventede kun de 24 pct. at skulle ansætte ekstra folk i oktober kvartal. I samme periode i fjor

var det 27 procent, der vil hyre ekstra personale. Det er finans-. forsikrings- og realkredit-sektorerne, der vil ansætte flere.

Singapore

investerer

(SINGAPORE) Singapore havde ved udgangen af år 2000 investeret 220 mia. Singapore-dollars (950 mia. kr) i udlandet

- hovedsageligt i det asiatiske område med Kina i toppen. Singapores investeringer er sket i lande med de bedst mulige

udsigter til en voksende økonomi.


I oversigten nævnes USA, Australien, New Zealand, Kina, Sydkorea og Malaysia.

60 procent af investeringer er sket i de asiatiske lande.Magre udsigter(ZÜRICH) Maskin-, elektro- og metalindustrien

i Schweiz har i indeværende års første halvdel haft en nedgang på 13,2 procent, sammenlignet med samme peri