Wildwest-tilstande i virksomhedsordning

Reglerne for, hvornår en selvstændig erhvervdrivende kan komme ind under den skattemæssigt lukrative virksomhedsordning,

er så uklare, at revisorerne sammenligner med wildwest-tilstande. Det gør det unødigt besværligt at starte

egen virksomhed.


Virksomhedsordningen, der gælder for personligt ejede virksomheder, giver en række skattemæssige

fordele. F.eks. kan renteudgifter til lån optaget i virksomheden fratrækkes fuldt ud, opsparingsmulighederne i virksomheden bliver

forbedret, fordi der kun skal betales en foreløbig skat på 30 pct. af de penge, der ikke bliver trukket ud til privatforbrug,

og det er muligt at overføre indkomst fra virksomheden til ægtefællen.


Alt sammen fordele for ikke mindst

den lille nystartede virksomhed. Hvis man altså kan blive anerkendt som selvstændig erhvervdrivende af skattemyndighederne.

Det er nemlig ikke altid lige let.Korser sig

Lovgivningen er nemlig uklar på området. Derfor må skattemyndighederne forlade

sig på afgørelser fra landsskatteretten og Højesteret, og de stritter i mange forskellige retninger.


- Man

korser sig, når man ser ligningsvejledningen. Området er præget af wildwest-tilstande, hvor der i dag er en uklar

afgrænsning mellem at være lønmodtager og det at blive anerkendt som selvstændigt erhvervsdrivende af skattemyndighederne.

Det betyder blandt andet, at der kan være forskel fra kommune til kommune, hvor én kommune kan anerkende en person som selvstændig,

mens nabokommunen siger nej, siger Henrik Friis, faglig chef i Foreningen Registrerede Revisorer.Svært for nystartereSamtidig

mener han, at en usmidig tolkning i mange tilfælde gør det svært for iværksættere at etablere sig i

netværk.


Som arbejdsmarkedet har udviklet sig bliver det stadig mere almindeligt, at lønmodtagere etablerer sig

som selvstændige ved knopskydning fra arbejdspladsen.


Det vil sige, at iværksætteren har sin gamle arbejdsplads

som kunde i hvert fald i starten.


- Stadig flere iværksættere opererer ud fra deres gamle netværk og starter måske

kun med en stor kunde. Men det er ikke altid, at skattevæsnet vil anerkende, at der er tale om en selvstændig virksomhed,

hvis der kun er en kunde. Det betyder, at den selvstændige ikke kan komme ind under virksomhedsordningen med de fordele, den

giver, siger Henrik Friis, der kender til problemet fra en lang række brancher fra vognmænd til vikarbureauer.


Derfor

er der ifølge Henrik Friis behov for regelforenkling på området og for, at politikerne går ind og vedtager,

tidssvarende, klare og firkantede regler for, hvornår en selvstændig er omfattet af virksomhedsordningen.