Vismand: Højere boligskat kan ryste boligmarkedet

Vismændene afblæser deres frontalangreb på regeringens skattestop: En ændring af skattestoppet vil få store konsekvenser for boligmarkedet, indrømmer økonomisk vismand Jan Rose Skaksen.

Foto: Kristian Sæderup
Selv om skattestoppet udhuler beskatningen på boliger dag for dag, så gør det sure marked for boliger - specielt i og omkring København - konsekvenserne af et indgreb for voldsomme.

Sådan lyder vurderingen fra professor ved CBS og vismand, Jan Rose Skaksen.

»Timingen er dårligere nu, end den var for et par år siden. Et indgreb vil lige nu måske kunne ryste et boligmarked, som allerede oplever dårligere tider,« siger professor Jan Rose Skaksen.

Vismændende har ellers i flere år anbefalet højere boligskatter. Ikke mindst har regeringens fastfrysning af ejendomsværdiskatten på 2002-niveau stået for skud. Men højere boligskatter vil kunne punktere boligmarkedet, der allerede oplever en stærkt faldende omsætning, lyder den nye vurdering.

»Det er klart, at hvis du gør det dyrere eje bolig nu, vil de allerede afventende købere holde sig endnu mere tilbage,« siger Jan Rose Skaksen.

Ned i gear
Den nye anbefaling kommer efter, at boligmarkedet er gået voldsomt ned i gear. Omsætningen af parcelhuse og villaer er faldet 27 og hele 37 pct. for ejerlejligheder. Det giver helt nye forudsætninger for et indgreb.

Men alt i mens økonomer fra banker og realkredithuse hele tiden har fremmalet katastrofescenarier for en skattestigning, så har de økonomiske vismænd afvist risikoen for voldsomme prisfald. I fjor kom de frem til at en fordobling af ejendomsværdiskatten kun ville få kontantprisen på boliger på landsplan til at falde med 1,5 pct. på kort sigt. Nu er situationen dog en anden:

»Der er ingen tvivl om, at et politisk indgreb vil få priserne til at falde betydeligt,« siger Jan Rose Skaksen.

Men han vil tage en skattereform af tegnebordet.

»Vores forslag om at droppe det nominelle princip i skattestoppet er ikke konjunkturebestemt. Man kan stadig begynde med at prisregulere ejendomsværdiskatten. På længere sigt, kan man så arbejde med en plan for skattestigninger. Det handler jo om at ændre nogle ufornuftige grundlæggende strukturer,« siger Jan Rose Skaksen

Københavnere rammes
I foråret 2006 støttede Jan Rose og hans økonomkolleger i formandskabet i det økonomiske råd en fordobling af ejendomsværdiskatten. En sådan manøvre vil ramme specielt københavnske boligejere hårdt, viser en ny beregning fra Realkredit Danmark.

En familie med et hus på 140 kvm. i København skulle betale 15.000 kr mere om året, hvis politikerne fordoblede den effektive ejendomsværdiskat, svarende til en stigning på 0,5 procent. Selv i områder med mere begrænsede værdistigninger kan et skattehop mærkes, viser beregningerne.

Det er dog først og fremmest frygten for et indgrebs negative påvirkning af boligpriserne, der får vismanden til at ændre holdning.

»Hvad angår privatforbruget, vil ændringerne af boligbeskatningen jo være en del af en større reform, hvor skatten på arbejde sættes ned. Det vil kompensere langt de fleste boligejere for den stigende boligskat. Der kan så desuden laves en række særordninger for folk, som ikke er på arbejdsmarkedet,« siger Jan Rose Skaksen.

Men selvom det sløve boligmarkedet har ændret vismandens holdning til boligskat, mener han ikke det giver plads til enkeltstående skattelettelser.

»Nej, udviklingen på boligmarkedet er selvfølgelig en vigtig brik i det overordnede konjunkturbillede, men selvom der ikke er helt så meget damp under kedlerne som sidste år, så befinder økonomien sig på kapacitetsgrænsen. Der er ikke ledige ressourcer at tage af. Faktisk er der færre ledige ressourcer som for eksempel arbejdskraft i dag end for 1 og 2 år siden,« siger Jan Rose Skaksen.