Vismænd slår fast: Lavere offentlige ydelser får folk i arbejde

Hyleri og klynk høres ofte, hvis de offentlige ydelser skal sættes bare en lille smule ned. Men rent faktisk har den lavere kontanthjælp, som blev indført sidste år for unge, fået mange i arbejde eller uddannelse, vurderer de økonomiske vismænd.

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen præsentere vismandsrapporten på et pressemøde. Rapporten fokuserer på emnerne konjunkturvurdering, offentlige finanser og indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

Den reform af kontanthjælpen, som trådte i kraft i januar 2014, og som indeholdt en markant reduktion af kontanthjælpen blandt unge under 30 år, har været en stor succes.

Den har fået masser af unge til at starte på en uddannelse eller finde et arbejde. Økonomiske incitamenter virker med andre ord.

Det konkluderer de økonomiske vismænd i en særlig analyse af kontanthjælpen.

Det var omkring 10.000 modtagere af kontanthjælp mellem 25 og 29 år, der var enten »uddannelsesparate« eller »jobparate,« der fik reduceret deres ydelse med i gennemsnit 45 procent.

Analyserne i rapporten fra vismændene tyder på, at reformen har fået mange af de berørte unge til at starte på uddannelse eller komme i beskæftigelse. Samlet er beskæftigelsen blandt de 25 til 29-årige øget med mellem 1.600 og 2.600 personer svarende til mellem 0,5 og 0,8 procent af alle personer i aldersgruppen.

Vismændene forsøger i rapporten at overføre disse resultater til en tænkt reform, hvor ydelserne sænkes tilsvarende for jobparate modtagere af kontanthjælp over 30 år. Dette vil påvirke 30.000 personer, og reduktionen i ydelsen vil i gennemsnit være på cirka 30 procent.

Det er lidt lavere end de 45 procent for de unge, fordi der er forskelle i de to persongruppers sammensætning eksempelvis med hensyn til forsørgerstatus.

Beregningen peger på, at beskæftigelsen for de over 30 til 64-årige herved kan øges med mellem 3.000 og 5.000 personer.

Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger hertil, at en reform af kontanthjælpen blandt voksne vil øge beskæftigelsen med etsted mellem 3.000 og 5.000 personer.

»Der er usikkerhed i denne beregning, men samlet peger det på, at potentialet for at øge beskæftigelsen på denne måde er forholdsvis begrænset,« siger vismanden.