Vismænd ser bedre tider forude

Der er fremgang på vej i dansk økonomi. Væksten er på vej op i fart og vil tage til over de kommende år, forudser de økonomiske vismænd i deres nye analyse af dansk økonomi.

Vismændene venter en tiltagende økonomisk fremgang herhjemme. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

Der er for tiden stor usikkerhed om den globale økonomi blaandt andet fordi væksten er aftagende i  Kina.

Der er er endnu ingen tydelig negativ afsmitning fra Kina til USA eller Europa. Så de negative konsekvenser af afmatningen i Kina er begrænsede.

Det vurderer de økonomiske vismænd, som onsdag udsender deres halvårlige analyse af dansk økonomi.

Vismændene venter derfor en tiltagende økonomisk fremgang herhjemme.

Årsagen er især den lempelige pengepolitik me lave renter i Europa, den lave eurokurs, den lave oliepris, en mindre vækstdæmpende finanspolitik i Europa end hidtil samt et ophobet behov for at øge det private forbrug.

Vismændene ventes på den baggrund en vækst i det danske bruttonationalprodukt på 1,5 procent i år og to procent til næste år og 2,25 procent i 2017.

Det vil kaste flere job af sig, så beskæftigelsen i 2017 kommer til at ligge hele 100.000 personer højere end i 2014, vurderer vismændene.

Frem mod 2025 ventes beskæftigelsen at stige med omkring 250.000 personer. Heraf skyldes 100.000 at konjunkturerne bliver bedre, mens de resterende 150.000 skyldes en større arbejdsstyrken, blandt andet som følge af de reformer der er vedtaget de senere år.

Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger, at væksten herhjemme komme til at buldre derudaf.

»Men vi vurderer, at væksten vil være stærk nok til at trække en fremgang i beskæftigelsen på knap 100.000 personer henover årene 2015 til 2017. Ser vi frem til 2025, venter vi en stigning i beskæftigelsen på 250.000 personer,« siger overvismanden.