Virksomheders overskud bliver sendt ned i aktionærernes lommer

Ni ud af ti overskudskroner hos danske C20-virksomheder sendes tilbage til aktionærerne. Eksperter advarer om, at det kan give bagslag at undlade at anvende pengene til nye investeringer.

Det er lidt af en fest at være aktionær i de største, danske virksomheder. De danske C20-selskaber forgylder nemlig investorerne med udbyttebetaling og aktietilbagekøb i et historisk højt niveau.

Berlingske Business har med hjælp fra formueforvalteren Formuepleje undersøgt, hvor stor en del af de danske C20-virksomheders overskud, der bliver sendt til aktionærerne.

Undersøgelsen viser, at næsten 90 pct. af overskuddet blev betalt tilbage til aktionærerne sidste år.

Udbetaling af udbytter foregår ved, at aktionærerne modtager en del af årets indtjening på baggrund af, hvor mange aktier de ejer. Ved aktietilbagekøb køber virksomheden en del af sine egne aktier, det gør aktieudbuddet mindre, og indtjeningen pr. aktie stiger, fordi der er færre aktier. Det er naturligvis positivt for aktionærerne, der får penge ind på kontoen – men der er ­også en bagside af medaljen:

»Der er mange fortolkninger af udbetalingsvilligheden. Det positive er jo selvfølgelig, at det er udtryk for, at selskaberne tjener penge. Men når det er ni ud af ti overskudskroner, kan det jo lede til en makroøkonomisk bekymring om, hvorfor virksomhederne ikke ønsker at investere pengene i vækst i stedet,« forklarer Ken L. Bechmann, professor ved CBS og ekspert i bl.a. aktietilbagekøb.

Går man tilbage til årene, inden finanskrisen og derefter den økonomiske krise ramte med fuld styrke, var billedet helt anderledes.

I 2007 blev der sammenlagt sendt kapital tilbage til aktionærerne i form af udbetaling af udbytte og aktietilbagekøb for ti milliarder kr. Det tal var steget til 76 milliarder kr. i 2015, viser gennemgangen.

»Det er en kortsigtet udnyttelse af kapitalen. Du kan som virksomhed ikke leve af at købe dine egne aktier eller udbetale udbytte. Indtjening og indtjening pr. aktie er ikke det samme. Det er jo en teknisk øvelse, der i sidste ende ikke er langtidsholdbar,« siger Otto Friedrichsen, aktiestrateg hos Formuepleje.

En beregning Nykredit har foretaget på baggrund af tal for Nationalbanken viser også, at aktionærerne i år og sidste år bliver belønnet i højere grad end tidligere.

Pandora-aktionærer skal have det hele

Smykkevirksomheden Pandora er et af de selskaber, der for alvor har forgyldt investorerne, og det er der en særlig god grund til, forklarer selskabet.

I 2013 købte Pandora aktier tilbage for 700 millioner kr., for 2,4 milliarder kr. året efter, og i 2015 steg det samlede aktietilbagekøb til 3,9 milliarder kr.

»Vi har et stærkt cash flow, og det er begrænset, hvad vi har at bruge pengene på ud over den daglige drift af selskabet. Vi er sjældent i situationer, hvor vi har brug for et større beredskab af likvide midler, derfor har vi simpelt­hen en politik om at betale alt, hvad vi får i kassen, tilbage til aktionærerne,« siger Magnus Thorstholm Jensen, der er chef for Investor Relations i Pandora.

»Vi får positivt feedback fra vores aktionærer på vores politik, så vi betaler som udgangspunkt alt tilbage til vores aktionærer og lader det i høj grad være op til dem, om det skal være som aktietilbagekøb eller udbytte,« siger Magnus Thorstholm Jensen.

Det, som mange investorer ikke er opmærksomme på, er ifølge Otto Friedrichsen, at pengene de får tilbage, skal de forrente til minimum det samme som tidligere, og det kan betyde, at de skal være kreative.

»Jeg vil ikke kalde det at sende aben videre. Men det er da rigtigt, at aktionærerne til stadighed står med den problematik, at de skal investere deres penge. Og så kan det jo være nødvendigt at finde nogle alternative investeringsmuligheder i stedet for at insistere på, at geninvestere i de samme aktier,« siger CBS-professor Ken L. Bechmann.

Det handler ifølge Otto Friedrichsen fra Formuepleje om at finde den rette balance, og her fremhæver han speditørfirmaet DSV som et skoleeksempel på, hvordan tingene skal gøres.

For DSV handler det ifølge direktør for Investor Relations Flemming Ole Nielsen om forholdet mellem indtjening og gæld:

»I DSV har vi nettogæld, og vi opererer med en målsætning for gælden målt i forhold til indtjeningen. Hvis vi er inden for vores målsætning og ikke skal foretage akkvisitioner eller andre investeringer, så betaler vi pengene tilbage til aktionærerne. Vi bruger først og fremmest aktietilbagekøbet, hvis vi skal allokere kapital. Fordi det er mere fleksibelt end udbytte, det er nemmere for os at regulere,« siger Flemming Ole Nielsen, DSV.

Et rundt nul i rente

Når virksomhederne i så høj grad fører kapital tilbage til aktionærerne, handler det ifølge Otto Friedrichsen om, at virksomhederne skal reducere den kapital, der ellers skal stå i banken til nul eller negativ rente.

»Centralbankerne har verden rundt presset renterne ned i nul eller nogle steder også i negativ, så det er jo i sig selv en omkostning. Så derfor optimerer man balancen ved at allokere kapital tilbage til aktionærerne,« siger Otto Friedrichsen.