Virksomhedernes verden

Nokia-overskud på 40 mia. kroner

Verdens største mobiltelefon-producent, finske Nokia, fik i 2003 et samlet overskud

før skat på på 5,4 mia. euro (40 mia. kr.) mod et overskud på 5,6 mia. euro i 2002.Samlet faldt omsætningen

sidste år med to pct. til 29,5 mia. euro eller godt 220 mia. kroner.Det sidste kvartal af 2003 indbragte Nokia et overskud

på 1,9 mia. euro (14,3 mia. kroner), hvilket er en fremgang i forhold til samme kvartal i 2002. Dette kvartal indbragte et overskud

på 1,7 mia. euro.I sin regnskabsmeddelelse betegner Nokia fjerde kvartal af 2003 som "excellent". Men samtidigt

skrues der ned for forventningerne til indtjeningen pr. aktie i første kvartal af 2004.

Pfizer oplevede fald i indtjening

Lægemiddelproducenten

Pfizer, der hører hjemme i New York, fik et nettooverskud på 602 mio. dollar i 2003. Det er et kraftigt fald i forhold til

2002, hvor overskuddet endte på 2,86 mia. dollar. Men Pfizer, der er verdens største producent af lægemidler, oplyser

at det skyldes store omkostninger ved en række opkøb.Pfizer købte således Pharmacia Group og havde

et erstatningskrav fra diabetes-midlet Rezulin.Hvis man ser bort fra de fusionsrelaterede omkostninger havde Pfizer et overskud

sidste år på 3,97 mia. dollar. Til gengæld steg omsætningen med 52 pct. til 14,2 mia. dollar.

Kodak

fyrer 15.000 ansatte

Foto-selskabet Kodak tager konsekvensen af, at forbrugerne i stigende grad bruger digitale kameraer i stedet for

de traditionelle kameraer.Verdens største foto-selskab lukker således en tredjedel af produktionen og fyrer 15.000

ansatte. I New York betyder det nedskæringer på 20 pct., hvilket vil koste mellem 1,3 og 1,7 mia. dollar.Den samlede

besparelse vil dog blive på en milliard dollar om året, vurderer Kodak.Kodaks nettoindtjening faldt i øvrigt

med 83 pct. i sidste kvartal af 2003 i forhold til året før.