Virksomhederne skal bidrage til at finansiere centre og råd

Virksomhederne må selv fremover bære udgifter til centre, som Dansk Design Center og Center for Ledelse, mener økonomi-

og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).

Sammen med finansminister Thor Pedersen (V) offentliggjorde han fredag en liste

over 103 råd, nævn, udvalg og centre, som regeringen ønsker nedlagt. Samtidig bortfalder bevillingerne til 17 råd

og centre, mens bevillingerne tilpasses - dvs. nedskæres - for 62 institutionerners vedkommende. Endelig sammenlægges

24 råd, nævn og centre, mens 88 vil blive udsat for en nærmere granskning i de kommende måneder.


Blandt

de centre, der må undvære offentlige bevillinger fremover er Center for Ledelse i Århus, Dansk Design Center i København,

Center for Regional- og Turismeforskning og Byggeriet Erfaringsformidling.


Men regeringen forventer, at centrene fortsætter

på private bevillinger.


- Virksomhederne må også selv til at bære udgifterne, siger økonomi- og erhvervsminister

Bendt Bendtsen, der understregede, at bl.a. Dansk Design Center og Center for Ledelse er velfungerende centre, men at det fremover må

være virksomhedernes egen opgave at finansiere dem 100 pct.Meget at spare

Nedlæggelsen af de mange råd,

nævn, udvalg og centre giver i første omgang besparelser på godt 300 mio. kr. på dette års finanslov,

som fremlægges 29. januar. Og det beløb har overrasket Finansministeren.


- Jeg havde en idé om, at vi kunne

spare op til 100 mio. kr. Men på nuværende tidspunkt er vi oppe på tre gange så meget, siger Thor Pedersen.


Hertil

kommer besparelser på puljer og tilskud i milliard-størrelsen, men Thor Pedersen nægter at afsløre, hvor

store beløb, der er tale om, før Finansloven bliver offentliggjort 29. januar.Slipper billigtHverken Thor

Pedersen eller Bendt Bendtsen lægger skjul på, at nedlæggelsen af de mange råd og nævn handler mere

om politisk prioritering af de offentlige midler end om egentlige besparelser på statsbudgettet. Det vil også fremgå

af Finanslovforslaget understregede Thor Pedersen.


Den politiske prioritering giver sig blandt andet udslag i, at nedlæggelserne

af råd og nævn og beskæringer i bevillinger især rammer miljø- og fødevareministeriernes område.

Her etablerede den tidligere regering en række råd, nævn og puljer, som er blevet kritiseret for ikke at være

politisk neutrale i deres arbejde. Det er nogle af dem, V og K nu skærer væk med hård hånd.

Udækkede

behov

Generelt slipper erhvervslivet billigt fra Thor Pedersen og Bendt Bendtsens lukningsrunde, og direktør i Dansk Industri,

Hans Skov Christensen, kalder da også nedskæringerne nødvendige.


- Jeg vil ikke forholde mig til enkeltdele

i udspillet, men jeg er enig i, at træet skal rystes en gang i mellem. Man kan ikke udelukke, at en sådan operation kan

efterlade udækkede behov. Disse må vi i givet fald søge dækket på anden vis. Eksperterne og deres ekspertise

forbliver jo, selv om deres nuværende forum forsvinder, siger Hans Skov Christensen, der ikke ønsker direkte at kommentere

Økonomi- og Erhvervsministerens ønske om, at virksomhederne i højere grad selv skal finansiere erhvervsrelaterede centre

og råd.Teknologi tilpassesFor erhvervslivet sker de største forandringer indenfor det nyetablerede Ministerium

for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I perioden 2003 til 2005 skal der ske en "tilpasning" af bevillingerne til de Godkendte Teknologiske

Serviceinsitutter (GTS), som bl.a. omfatter FORCE Instituttet, Teknologisk Institut og Dansk Standard.


Fra 2003 beskæres

bevillingerne til Teknologirådet også, mens regeringen lægger op til at nedlægge Det Virtuelle Universitet,

Regeringens IT-kreds og Tilskud til Udviklingskontrakter.


Endvidere skal Råd og Teknologisk Service og Rådet for

Innovation sammenlægges, ligesom Statens Information og Telestyrelsen sammenlægges i en ny IT- og telestyrelse.

Bolig

og energi ud

Også økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har været ud med fejekosten. Det er især gået

ud over råd og nævn, som lå under det gamle By- og Boligministerium og under Energiministeriet. Energimiljørådet

og Byggeriets Udviklingsråd får således kniven, mens den offentlige støtte bortfalder til bl.a. Forum for

Energi og Udvikling, Byggeriets Erfaringsformidling og Nordvestjysk Center for Vedvarende Energi. Støtten til Center for Ledelse

afvikles over fire år, mens støtten til Dansk Design Center borfalder i tak med øget privat finansiering. Endelig

må Dansk Center for Byøkologi leve uden støtte fra 2005, mens Arktekturinstittutet får sin støtte

beskåret.

Listen over de råd, nævn, udvalg og centre, som regeringen ønsker at nedlægge

og beskære, kan læses på http://www.stm.dk/publik/velfaerd/kap00.htm