Virksomheder stadig ramt af stramme kreditvilkår

Høje renter på kassekreditter vækker forargelse hos de smv´er, der føler, at den økonomiske krise er udløst af de samme banker, som nu tjener på den.

Læs mere
Fold sammen

Mange små og mellemstore virksomheder oplever, at vilkårene for deres bankfinansiering ændrer sig i ugunstig retning og næsten 40 procent af virksomhederne efterlyser nye vækstpakker for at få sat gang i økonomien.

Det fremgår af en undersøgelse i ErhvervsBladets læserpanel, der er baseret på 220 besvarelser fra ledere, ejere og direktører i mindre virksomheder.

Især de forøgede renter på kassekreditter generer mange små virksomheder. De oplever, at de skal betale ti procent i rente på en kassekredit, mens de i bedste fald får tre procent i rente på indskudskonti med lang løbetid. Også manglende vilje til at forhøje kassekreditter og afslag på låneansøgninger generer de mindre virksomheder.

- Det er helt urimeligt, at de banker, der skabte krisen med deres letsindige udlån til ejendomsspekulanter, nu skal tjene så meget på en kassekredit, siger således adm. direktør Steen Rubæk fra Alutechnologies i Bylderup-Bov ved den danske-tyske grænse. Hans virksomhed fremstiller aluminiumsprofiler og er underleverandør til en lang række større danske og udenlandske koncerner.

Han bakkes op af adm. direktør og virksomhedsejer Henrik Nyborg fra Weldan i Lynge i Nordsjælland, der producerer maskiner til fremstilling af blandt andet stomiposer, som bruges af patienter, der er ramt af tarmkræft.

- Jeg oplever en stor tilbageholdenhed hos bankerne generelt. Heldigvis har vi ikke selv brug for finansiering. Men det er der andre, der har, og for dem er det svært, siger Henrik Nyborg, der lige har fået en stor ordre fra en hollandsk kunde.

Pendul på ret kurs

Det billede, som lederne fra de små virksomheder i ErhvervsBladets læserpanel tegner, svarer godt til en undersøgelse, som Dansk Industri har foretaget i sin medlemskreds.

- Vi ved, at cirka en tredjedel af virksomhederne oplevede forringede kreditvilkår i 2. kvartal i år. Selv de virksomheder, der har øget omsætningen og overskuddet i første halvår, får dårlige vilkår og har svært ved at få finansieret nye investeringer, siger erhvervsøkonomisk chef i Dansk Industri, Kent Damsgaard. Han mener, at kreditvurderings-pendulet i bankerne er svinget for meget til den forsigtige side.

- Selvfølgelig er kreditrisikoen øget på grund af krisen, men sunde projekter i overskudsgivende virksomheder bør fortsat kunne finansieres, siger han.

Han ser ingen mulighed, for at politikerne kan påvirke situationen med nye bankpakker.

- Bankerne har kompetencen til at kreditvurdere. Derfor må de ændre kurs.

Når det gælder nye vækstpakker, er der delte meninger hos de mindre og mellemstore virksomheder. Godt 40 procent afviser, at der behov for nye pakker, mens knap 40 ønsker nye initiativer fra regeringens side.

- Det nytter ikke at støtte byggesektoren, som er alt for stor. Det driver bare lønniveauet i vejret. Under højkonjunkturen oplevede jeg, at transportvirksomheder ikke kunne få arbejdskraft, fordi chauffører kunne tjene mere som byggearbejdere. Det er ikke hensigtsmæssigt, siger direktør Steen Rubæk fra Alutechnologies i Bylderup-Bov.