Virksomheder slipper for at betale for at vinde retssager over Skat

Et bredt politisk flertal har vedtaget en skattepakke, der forbedrer borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. Blandt andet slipper virksomheder for selv at betale retsomkostningerne, når virksomheden vinder en retssag mod Skat.

»Jeg er en glad skatteminister i dag. Der er ellers ikke mange dage, hvor man rigtigt kan sige, at man er en glad skatteminister, men det er jeg i dag,« sagde skatteminister Karsten Lauritzen (V), da han fremlagde en ny retssikkerhedspakke. Foto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere

Både borgere og virksomheder vil fremover stå stærkere i mødet med skattesystemet. Det er konklusionen, efter et bredt politisk flertal tirsdag kunne præsentere en ny skattepakke, der har til mål at forbedre retssikkerheden.

»Jeg er en glad skatteminister i dag. Der er ellers ikke mange dage, hvor man rigtigt kan sige, at man er en glad skatteminister, men det er jeg i dag,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Gentagne gange har Karsten Lauritzen måttet stå frem i sager, hvor Skat har været genstand for stor kritik, da det har været svært at få øje på det rimelige og retfærdige i Skats ageren. Det har været en drivfaktor for, at regeringen og partierne Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, de Konservative, de Radikale og Socialdemokraterne nu er blevet enige om en ny retssikkerhedspakke, der skal hjælpe til at genoprette tilliden til Skat.

Pakken består af fire hovedelementer og en række mindre tiltag, der skal sikre øget åbenhed og klarere rammer. Blandt de væsentligste ændringer er en genindførelse af omkostningsgodtgørelse for virksomheder og fonde. Siden 2009 har virksomheder selv skullet betale retsomkostningerne i retssager, hvor virksomheden vandt over Skat.

Netop denne omkostningsgodtgørelse, som de borgerlige partier tidligere har lovet at gennemføre, fremhæver skatteministeren som den væsentligste ændring i pakken.

»Det er konkret 60 mio. kr. årligt, der går til øget retssikkerhed for borgere og virksomheder, som søger retfærdighed ved domstolene. Her undlader nogle i dag at lægge sag an mod Skat – også selv om de er ret sikre på at vinde – fordi de ikke vil kunne bære omkostningen ved det. Det er ikke retfærdigt. Så at få gennemført omkostningsgodtgørelsen er noget af en landvinding,« siger Karsten Lauritzen.

Ændringen vækker glæde hos erhvervsorganisationen Dansk Byggeri, der påpeger det uretfærdige i, at kun borgere og selvstændigt erhvervsdrivende hidtil fået dækket retsomkostningerne.

»Siden 2009 har selskaber og fonde ikke kunnet få deres sagsomkostninger dækket, selv om de vinder en retssag mod Skat. Dermed har der reelt været en grotesk særskat på retssikkerhed og en uheldig diskrimination mellem personligt ejede virksomheder og virksomheder drevet i selskabsform. Det er glædeligt, at den sunde fornuft nu sejrer,« siger adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Samtidig bliver det indført, at virksomheder og fonde – ligesom det allerede er tilfældet for borgere og selvstændige – får 50 pct. af retsomkostningerne dækket i retsager, som man taber til Skat. Det er blandt årsagerne til, at Enhedslisten ikke ville stemme for pakken. Ifølge partiets skatteordfører, Rune Lund, vil det blive en pengemaskine for advokater, og det vil blive nemmere for store selskaber at lave skatteoptimering og føre ekstra mange sager mod Skat. Den vurdering deler skatteministeren ikke.

»Det er meget ressourcekrævende at føre sager ved domstolene. Det er ikke noget, man lige gør. Det er noget, man gør efter grundig overvejelse. Hvis man havde lavet en 100 pct. omkostningsgodtgørelse ved tabte retssager mod Skat, så ville man stå i den situation. Men man skal jo stadig betale 50 pct., så det tror jeg ikke, at man vil se,« siger Karsten Lauritzen.

Et andet element i retssikkerhedspakken er indførelsen af et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand, og et tredje element er tilførelse af penge til Skatteankestyrelsen, så sagsbehandlingstiden for klagesager bliver kortere. Dette nævner både Socialdemokraternes skatteordfører, Jesper Petersen, og Liberal Alliances skatteordfører, Merete Riisager, som en meget væsentlig ændring.

Et fjerde element er oprettelsen af et nyt skattelovråd, hvilket bifaldes hos brancheorganisationen FSR - Danske Revisorer.

»Ved at oprette et skattelovråd kan politikerne få adgang til ekspertvurderinger hurtigt i lovprocessen, når der indføres kompliceret skattelovgivning. Det vil reducere risikoen for byrder og for de urimeligheder, som nogle virksomheder har oplevet med skattesystemet,« siger Bjarne Gimsing, statsautoriseret revisor og formand for FSR – Danske Revisorers skatteudvalg.

Første opgave for skattelovrådet bliver at kigge på skattelyproblematikken.

Endelig indføres en række mindre tiltag omkring øget åbenhed. Blandt andet klarere regler for, hvornår Skatteministeriet indbringer sager for domstolene. Også dette fremhæves af Merete Riisager og Radikale Venstres skatteordfører, Martin Lidegaard.

»Som alle danskere ved, har Skat stået over for en række virkelig alvorlige problemer de seneste måneder, og for at vi kan opbygge tilliden til Skat, så er det nødvendigt, at vi gør det lettere for borgerne at gennemskue, hvad der foregår, og være sikker på, at de bliver behandlet ordentligt,« siger han.

Partierne er enige om, at forslagenes udgifter vil blive modsvaret af forventede indtægter som følge af satsforhøjelser i den fælles vejbenyttelsesafgift for lastbiler, og regeringen vil på den baggrund indarbejde forslaget på finanslovsforslaget for 2017.