Virksomheder skal dele medarbejdere

Flaskehalse er allerede en realitet i flere brancher, som må sige nej til opgaver på grund af personalemangel.Virksomhedernes

modtræk bør være at deles om de medarbejdere, der er mangel på, lyder det fra arbejdsmarkedsforskeren Peter

Plougmann.- Selv konkurrerende virksomheder har et fælles behov for at bevare kvalificeret faglært og ufaglært

arbejdskraft. Og virksomheder med forskellige sæsoner og forskellige spidsbelastninger kan have nytte af enten at dele medarbejdere,

eller f.eks. sende medarbejdere på efteruddannelse sammen, siger Peter Plougmann, der samtidig er direktør for analysevirksomheden

New Insight A/S.Servicebranchen oplever i disse år stor vækst, især i de større byer, men den demografiske

udvikling viser klart, at der bliver stor mangel på især unge mennesker i løbet af de næste ti år,

og den udvikling er en bombe under væksten. Ikke kun Danmark lider under personalemangel i f.eks. servicebranchen, tendensen

er klar i det meste af den vestlige verden. Virksomhedernes svar er i flere lande blevet såkaldt ''labor pooling'', hvor flere

virksomheder deler medarbejdere i mere eller mindre formelle netværk.

Sund holdning

Løst ansatte konsulenter

har i årevis været brugt flittigt af både større og mindre virksomheder. Men nu er det er ikke længere

kun højtuddannede, fagligt kompetente mennesker, der er en efterspørgsel efter. Også personlige kompetencer er

mere vigtige end nogensinde. Især inden for serviceerhvervene, hvor der i princippet er medarbejdere nok.- Der er arme

og ben nok, men kunderne og markedet efterspørger noget andet. De kræver service, fornyelse og fleksibilitet. Derfor

er der brug for medarbejdere med de rigtige personlige kvalifikationer og den rette holdning til, hvordan man udfører sit arbejde,

siger Peter Plougmann.

Løst ansatteVikarbranchen er de senere år blomstret op som et symptom på netop virksomhedernes

behov for arbejdskraft, som man enten ikke har behov for i længere tid eller ikke har råd til at fastansætte.-

Mindre virksomheder har især brug for den fleksibilitet. Tag barsel eller sygdom: Hvis man er en lille virksomhed med tre medarbejdere,

så er man helt på spanden, hvis en medarbejder bliver langtidssyg, siger direktør Birgit Lund, der har HR-outsorcing-firmaet

Persona.- Hvis man kan ''poole'' omkostningerne sammen med andre virksomheder, så bliver det langt mere overskueligt, også

selv om den timepris, man betaler for medarbejderen, stiger lidt, siger Birgit Lund.Hos vikarbureauet Adecco regner man heller

ikke med, at "pooling" vil gå ud over vikarbranchens forretning. Tværtimod.- Vi kunne jo f.eks. gå

ind og tage den administrative rolle i sådan et samarbejde i fremtiden, men vi er jo heller ikke direkte konkurrenter til den

type ordning, siger Marketingchef Nikolaj Hennum.