Virksomheder kan tjene på psykisk arbejdsmiljø

Utilfredse medarbejdere har nemlig dobbelt så mange sygedage som glade medarbejdere, og det koster dyrt i både sygedagpenge

og administrationGlade medarbejdere er produktive medarbejdere, og virksomheder kan spare betydelige beløb, hvis medarbejderne

trives. For mens en glad medarbejder i gennemsnit kun er syg syv dage om året, så lægger en utilfreds medarbejder

sig syg i gennemsnit 14 dage om året, viser en ny undersøgelse. Det er FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes

Fællesråd, som har spurgt 1404 af sine 450.000 medlemmer om de betegner deres arbejdsplads som et godt sted at være,

når de omtaler den for andre. Svarene er sammenholdt med de enkelte medarbejderes sygefravær, og undersøgelsens

konklusion er, at medarbejdere, der selv mener, at de har et dårligt arbejdsmiljø, har dobbelt mange sygedage som medarbejdere,

der er tilfredse med deres psykiske arbejdsmiljø.

Kontant afregning

Udgifter til sygefravær er en alvorlig

belastning for virksomheder, der dels må udbetale sygedagpenge til den syge og dels må afsætte ressourcer til at

klare den syge medarbejders opgaver. Ofte må virksomheden også bruge tid og penge på at oplære vikarer i den

syge medarbejders arbejdsopgaver.Derfor er der gode penge at hente ved at holde medarbejderne glade og dermed mere raske, fortæller

chefkonsulent Anders Just Pedersen fra Dansk Arbejdsgiverforening:- Der vil klart være en økonomisk gevinst for

de virksomheder, der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Sygefraværet er dyrt for virksomhederne, især det korte

sygefravær på under 14 dage, siger han.Også faglig sekretær Gitte Daugaard fra FTF hæfter sig

ved, at det ikke kun er medarbejderne, der har glæde af et bedre psykisk arbejdsmiljø:- Det er ikke bare en god

ide. Det kan rent faktisk betale sig for virksomhedsejerne, siger hun.Den økonomiske gevinst stammer dels fra de direkte

udgifter til syge medarbejdere, men virksomheden sparer også penge ved at undgå det administrative arbejde når en

medarbejder lægger sig syg.Når en medarbejder er syg mere end 14 dage, siger reglerne om dagpengerefusion, at medarbejderens

bopælskommune skal træde til og dække en del af arbejdsgiverens udgifter til sygedagpenge.