Virksomheder flytter investeringer ud af Danmark

Danske virksomheder investerer stort i andre lande, mens lysten til at sætte nye aktiviteter i gang herhjemme er mere begrænset.

Vindmølleproducenten Siemens. Selskabet er vokset markant de seneste år. De beskæftiger mere end 5000 mennesker i Danmark - det er flere end Vestas. Og senest fik Siemens en stor ordre fra DONG på vindmøller til energiselskabets største investering til dato. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Dansk erhvervslivs investeringer strømmer til udlandet med sjælden høj hastighed, viser tal fra Danmarks Nationalbank. Herhjemme fortsætter investeringerne i nye maskiner, stalde og bygninger derimod med at ligge på et uhyre beskedent niveau.

Samlet er bestanden af danske direkte investeringer i udlandet siden 2007 steget med 475 milliarder kroner til 1.120 milliarder kroner. Det svarer til en vækst på omkring 68 milliarder kroner om året.

Omvendt er de udenlandske investeringer i Danmark aftaget og er nu samlet set 57 milliarder kroner lavere, end de var i 2007.

»De danske investeringer i udlandet er steget helt enormt, siden krisen begyndte herhjemme,« siger Tore Stramer, der er chef­analytiker hos Nykredit.

I årene frem til 2007 var der en nogenlunde ens udvikling i ind- og udgående investeringer i Danmark. Men de senere år har der været en tendens til, at Danmark er gået glip af udenlandske investeringer for milliarder, mens danske virksomheder omvendt har satset stadigt større summer i blandt andet Sverige og Tyskland – og især i Østeuropa og Asien.

Om udviklingen samlet set truer dansk velstand, eller om det er en god tendens, som vi kan komme til at tjene stort på, vil først vise sig på længere sigt.

»Men det er ikke kun en dårlig ting, at danske virksomheder outsourcer produktion og investerer mere i andre lande. Det gør virksomhederne stærkere, og de får også et afkast af deres investeringer, som kommer hjem igen. Samtidig kan investeringer i andre lande medvirke til, at virksomhederne får bedre adgang til disse markeder,« siger cheføkonom Klaus Rasmussen fra DI.

Tore Stramer er enig og siger, at de udenlandske investeringer allerede nu kaster ganske meget af sig, hvilket burde sætte dansk erhvervsliv i stand til at investere endnu mere herhjemme og udvikle nye produkter, som kan sælges til høje priser.

»Så det er lidt en positiv historie, at dansk erhvervsliv har investeret stort i udlandet,« siger Tore Stramer.

Det kan dog være et problem, hvis der er tale om en mere kronisk tilstand, hvor Danmark i stigende omfang bliver valgt helt fra og er ved at udvikle sig til et økonomisk museum. Hvis det er tilfældet, kan det på længere sigt komme til at koste job og eksport.

Om udviklingen er »syg« eller »sund«, er noget, der er stor uenighed om, og som først med sikkerhed kan slås fast om mange år, når udviklingen har stået på i længere tid. Der er dog en tendens til, at andre af de lande, vi normalt sammenligner os med, har fået flere udenlandske investeringer end Danmark, fremhæver DI.

»Det tyder på, at Danmark fravælges på grund af høje omkostninger. Men væksten i Danmark har også været lav i en periode, hvilket også gør det mindre interessant at investere herhjemme. Så det er en kombination af høje omkostninger og lav vækst, som har gjort det svært for Danmark at tiltrække investeringer,« siger Klaus Rasmussen.

Erhvervslivets investeringer som andel af den samlede produktion er faldet i en årrække. Men der har dog været en svagt stigende tendens på det seneste. Virksomhedernes såkaldte nettoinvesteringer er dog stadig nede på noget nær det laveste niveau siden midten af 1960erne og befinder sig omkring nul. Det betyder, at maskiner og andet produktionsudstyr kun lige med nød og næppe bliver holdt ved lige i takt med den almindelige nedslidning og afskrivning.

Den lave aktivitet på dette område har til gengæld løftet virksomhedernes finansielle opsparing op i et historisk højt niveau på 160 milliarder kroner – om året.

Det er i høje grad derfor, at Danmark i disse år kører med store overskud på betalingsbalancens løbende poster over for udlandet.

Det har fået mange til at konkludere, at virksomhederne har kraftfulde muskler til at sparke et nyt økonomisk opsving i gang ved at øge udgifterne til særligt nye investeringer.

Men virksomhedernes finansielle aktiver er ikke nødvendigvis penge, der er til rådighed på en bankkonto. Pengene kan lige så vel være brugt til at nedbringe gæld, købe aktier eller øge investeringerne i udlandet.

Det store indenlandske vækstpotentiale, som virksomhederne på papiret gemmer på, afhænger i høj grad af, om virksomhederne vælger at foretage nye investeringer i udlandet frem for herhjemme.

»Det betyder også, at der måske slet ikke er et kæmpe vækstbidrag hos virksomhederne, som bare ligger og venter på at blive udløst, eftersom pengene langt hen ad vejen allerede er brugt til nye investeringer i udlandet,« siger Tore Stramer.

Det betyder desværre også, at dansk økonomi kan få problemer med at hægte sig på et kommende internationalt opsving, hvis erhvervslivets investeringer herhjemme fortsætter med at svigte.