Virksomheder får billigere affaldsbehandling

Bedre og billigere affaldsbehandling.

Det er hvad virksomhederne vil opleve, når en række anvisninger fra særlig affalds-arbejdsgruppe bliver en realitet.

- Vi har i dag 8000 forskellige ordninger rundt om i kommunerne. Og det er selvfølgelig både dyrt og besværligt, siger Henrik Fausing, afdelingschef i Dansk Byggeri, som har deltaget i arbejdet.

Han peger på, at virksomhederne kan se frem til både billigere affaldsbehandling og væsentlig mindre bureaukrati, når de forslag, arbejdsgruppen kommer med, er en realitet. Både erhvervslivet og en række andre organisationer, ministerier og myndigheder deltager i den arbejdsgruppe, som tidligere miljøminister Hans Chr. Schmidt nedsatte i 2002. I dag præsenterer gruppen frugten af sit arbejde, som skal løse en række af de problemer, som mange virksomheder oplever rundt om i kommunerne.

Der kommer en stor rationaliseringsgevinst ved, at man på landsplan arbejder efter de samme regler, mener Henrik Fausing:

- Når affaldsbehandlingen bliver liberaliseret og foregår på markedsvilkår, kommer der konkurrence på området. Så bliver priserne sat af markedet og ikke af den enkelte kommune, understreger han.

Ansvaret for affaldsbehandlingen skal ifølge forslaget ikke længere til at ligge hos kommunerne.

- Kommunerne får tilsynsansvar, men affaldsbehandling skal ikke være en kommunal opgave længere, siger han.

Virksomheder og forbrugere producerer affald for 12 mia. kr. om året, og derfor er det oplagt, at en liberaliseret affaldssektor vil udgøre et stort marked for private virksomheder. Nye fælles regler betyder, at det bliver nemmere for private at arbejde på tværs af kommunegrænserne siger økonom Jakob Brandt, som på vegne af Håndværksrådet har deltaget i forenklingsarbejdet. Håndværksrådet hæfter sig desuden ved, at mindre byggevirksomheder ifølge forslagene skal have adgang til genbrugsstationerne.

Stadig uenighed

Selvom arbejdsklimaet generelt har været godt, er der områder, hvor deltagere i arbejdsgruppen ikke har kunnet nå en enighed. Derfor er en del af arbejdsgruppens forslag formuleret som områder med delt anbefaling. Ifølge Jakob Brandt er det især erhvervslivet og kommunerne, der har været uenige om anbefalingerne:

- Miljøstyrelsen har arbejdet meget intenst på at skabe kompromiser, der hvor parterne har været uenige. Men alligevel må vi konstatere, vi på en række punkter står for langt fra hinanden, siger han.

Faktaboks: Anbefalinger til bedre affaldsbehandling

Affalds-arbejdsgruppen er enige en række forslag på affaldshåndteringsområdet:

- Der skal være større gennemsigtighed i de kommunale affaldsgebyrer

- Virksomhederne skal selv vælge, hvor deres affald skal genanvendes

- De kommunale affaldsregulativer skal forenkles

- Virksomheder skal have adgang til genbrugspladser

- Data om affald skal indsamles og behandles mere effektivt

- Anvendelse af producentansvar

I arbejdsgruppen sidder erhvervsorganisationer, kommuner, miljøorganisationer, affaldsselskaber samt en række ministerier og myndigheder.