Vindmøllepakken skaber gode muligheder

Læs mere
Fold sammen
Det nye energiforlig, som indebærer, at der skal opstilles to nye, meget store hav-vindmølleparker herhjemme og gennemføres

en større udskiftning af små, landbaserede møller, kan kun være godt nyt for vindmøllebranchen og

dens underleverandører.Godt nok er det formelt ikke sikkert, at det bliver de to danske udbydere, Vestas eller Bonus,

der får ordrerne, men netop når det handler om hav-vindmølleparker, er de danske fabrikker førende. Faktisk

er fremstormende GE Wind eneste fremmede vindmølleproducent, som har forsøgt sig off-shore.En af landets største

vindmølleeksperter, Birger T. Madsen, der har grundlagt analysebureauet BTM Consult, som hvert år udgiver en markedsrapport

om det globale marked, anser det for usandsynligt, at de udenlandske konkurrenter skulle kunne løbe med hav-vindmølleparkerne.Dermed

er der lagt op til travlhed hos branchens underleverandører, som tidligere på måneden oprettede et fælles

ekportnetværk.Netværket, der har fået navnet Danish Wind Energy Group er etableret som en sektion under Dansk

Eksportforening, hvor konsulent Kurt Feldtfos har deltaget i de indledende manøvrer.Baggrunden for etableringen af netværket

er den stigende globalisering, som også præger vindmølleindustrien, der i vid udstrækning baserer produktionen

på underleverandører. Det har aktualiseret behovet for, at de danske underleverandører i større omfang,

end det sker i dag, selv bevæger sig ud på eksportmarkederne.Men nu åbner hjemmemarkedets sluser sig pludselig

igen efter nogle stille år, så hvad med eksporten?

Glem ikke

- Jeg håber sandelig, underleverandørerne

vil reagere fornuftigt og ikke glemme udgangspunktet for netværksinitiativet. Midt i euforien over energiforliget er det vigtigt,

at virksomhederne husker at bruge den gode tid til at forberede sig på en tid, hvor det ikke går så stærkt

herhjemme. Det skal de gøre ved at forberede sig på de globale muligheder, der eksisterer. For mange underleverandører

er det vigtigt at få andre kunder. Herhjemme har vi trods alt kun to vindmølleproducenter tilbage, siger Kurt Feldthus.Hos

Bladt Industries i Aalborg, der er stor producent af vindmølletårne, er man også helt på det rene med, at

man, energiforlig eller ej, er nødt til at komme længere ud i verden, hvor vindmølle-potentialet trods alt er større

på lang sigt. Aalborg-virksomheden satser på at udvikle nye koncepter og indgå strategiske samarbejdsaftaler med

virksomheder nær disse markeder.Hvad angår specielt hav-vindmølleparker er dette ikke påtrængende,

mener Birger T. Madsen, fordi disse mølleparker de kommende år først og fremmest bliver en nordeuropæisk

affære, hvor Storbritannien, Tyskland og Sverige ifølge prognoserne bliver de store markeder.- Når vi taler

hav-vindmølleparker er det altså ret ligegyldigt, om du udskiber dem fra Frederikshavn, Esbjerg eller Bremerhaven. Der

bliver under alle omstændigheder tale om mølleparker lige i nabolaget, siger han.

Hvis know howDet nye underleverandørnetværk

kommer til at drøfte adskillige problemstillinger i relation til eksport og forholdet til de to danske udbydere.En af

de vigtige problemstillinger bliver, hvordan man kommer i gang med at eksportere til nogle af Vestas'' og Bonus'' konkurrenter uden,

det bliver opfattet som udlevering af dansk know how, der ofte er udviklet i et tæt samarbejde mellem underleverandør

og kunde.- Der skal selvfølgelig opbygges en gensidig forståelse for hinandens ønsker vindmølleindustrien

og underleverandørerne imellem, men på længere sigt er der ikke tvivl om, at underleverandørerne må

og skal have flere kunder - også set i lyset af den insourcing, der finder sted i branchen, tilføjer Kurt Feldtfos.