Vikarer bruges nu som fast inventar

Læs mere
Fold sammen
Det er mere og mere normalt, at der sidder en vikar på kontoret, på lageret eller i produktionen i danske virksomheder.

En ny undersøgelse, som Danmarks største vikarbureau Adecco har fået lavet af Zapera, viser, at vikarerne nu udgør 20 procent af den faste medarbejderstab. Sidste år var tallet 11 procent.

Vikarbranchen har fået et spark opad. Tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede vikardækning er steget til 3,4 mia. kr. sidste år i forhold til 3,2 mia. kr. året før.

I 1996 blev der kun brugt 700 mio. kr. om året på vikardækning. Og på det private arbejdsmarked har industrien, lager- og transportvirksomheder øget forbrugt af virkarer fra 70 mio. kr. i 1996 til en mia. kr. i dag. Og den allerstørste vækst ses i sundshedssektoren.

Samlet benytter 62 procent af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen sig af vikarer. Det er især de store virksomheder med over 100 ansatte, der benytter sig benytter sig af vikarer i forhold til mindre virksomheder.

I virksomheder med 10-19 ansatte er der 42 procent, der bruger vikarer, mens tallet er 70 procent for de store virksomheder. Sidste år var der samlet set kun 46 procent af de adspurgte virksomheder, der havde vikarer på lønningslisten.

Det vil stige

- Udover, at der er flere virksomheder, der i dag bruger vikarerbureauer, er der også flere, der igen forventer at bruge vikarer. Hele 97 procent af dem, der benytter vikarer, vil gøre det igen. Og det bedste er, at vikarerne er blevet accepteret i medarbejderflokken. De bliver ikke frosset ude. VIkarbranchen er blevet en accepteret del af arbejdsstyrken, siger marketingchef Nikolaj Henum fra Adecco.

31 procent af virksomhederne svarer, at de accepterer vikarerne på lige fod med det faste personale. 48 procent gør det i høj grad, mens 18 procent gør det i nogen grad.

Formanden for Foreningen af Vikarbureauer i Danmark, FVD, direktør Torben Evald fra ActivCare A/S tror, at vikarmarkedet vil blive ved med at stige. For de små virksomheder ligner de store i mindre målestok, men har også brug for hele paletten af vikartjenester.

- Alle virksomheder bruger vikarer til kapacitetsudjævning. Der skal friske hænder ind, når der er behov for det. Og fordi Danmark ligger så lavt i forhold til Holland, Belgien og Frankring når det gælder vikarer, tror jeg det bliver ved med at stige. En af grundene er, at der kommer flere specialiserede segmenter. F.eks. ingeniører eller pædagoger, siger Torben Evald, der også pointerer, at vikarerne faktisk selv ønsker fleksibiliteten.

- De vil selv vælge og have variation i arbejdet. Fordi vikarområdet bliver mere og mere reguleret og overenskomstdækket, så får mange vikarer mere i løn end, hvis de ikke var vikarer. Derfor arbejder vi konstant for at få endnu mere ordnede forhold i branchen, siger formanden for FVD.

Vælger frihedenFagbevægelsen har travlt med at påpege, at det er stressende og utrygt at arbejde som vikar. Men Adeccos undersøgelse viser, at mange vikarer faktisk får tilbudt fast job i de virksomheder, de arbejder for. På spørgsmålet: Forudset, at I har været tilfredse med en vikar, hvor stor er så sandsynligheden for, at din virksomhed vil vælge at fastansætte vikaren efter en given periode, hvor vikaren har arbejdet i virsomheden, taler svarene for sig selv.

12 procent svarer ret sandsynligt. 44 procent måske/ måske ikke og 33 procent ret sandsynligt.

- Tallene fortæller, at det er ret sandsynligt, at de bliver fastansat. Men 47 procent af vikarerne vil ikke fastansættes. De vil stadig være vikarer, fordi de kan lide friheden til selv at vælge, siger Nikolaj Henum fra Adecco.