Vigtigt at udvide infrastrukturen

Trafikmeldinger. Veje og baner skal udvides for 16 mia. kr. i forbindelse med Femern Bælt broen. Den danske og tyske transportminister har i aftalen mellem regeringerne forpligtet sig til at bruge otte mia. kr. hver på såkaldte landanlæg. -Disse udvidelser skal være klar, når broen åbner i 2018, siger cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik.

Da Danmarks og Tysklands transportministre underskrev en aftale om bygningen af en 19 kilometer lang fast forbindelse over Femern Bælt til 32 mia. kr., enedes de to regeringer ligeledes om at udvide vejnet og jernbane for otte mia. kr. på hver side af broen. Danmark forpligter sig således til at udvide motorvej og bane for otte mia. kr. og Tyskland for et tilsvarende beløb.

- Det er vigtigt, at få prioriteret disse opgaver og timet de investeringer rigtigt, så infrastrukturen er klar, når broen bliver åbnet i 2018, siger cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik.

Transport- og Energiministeriet mener, at de otte mia. kr., der er afsat til vejene, umiddelbart er dækkende. Der er ikke tænkt i nye, store forkromede projekter, men udelukkende på at skabe en bedre forbindelse mellem Nordtyskland og Skandinavien. En undersøgelse viser, at det første år, efter broen bliver åbnet, vil spare tre millioner timer i transporttid med de nuværende trafikmønstre.

Motorvejen København-Greve er ved at blive udvidet til otte spor, og når det er afsluttet, fortsætter udvidelsen til otte spor i retning mod Køge. Motorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing bliver indviet dette efterår. Dermed er der motorvej fra København til Rødby.

Den ukendte faktor for investeringer i infrastruktur på landsiden er jernbanestrækningen. Transport- og energiminister Flemming Hansen (K) foreslår nu efter aftalen om Femern-broen er på plads, at der bygges to helt nye jernbanespor til Ringsted over Køge. Det er et projekt, som ligger udenfor den aftale, der er indgået med den tyske regering om etablering af landanlæg.