Videnservice kræver forskning

Vidensintensive servicevirksomheder som f.eks. IT-rådgivere, PR-konsulenter og designere er blandt de mest innovative i dansk erhvervsliv.

Derfor er det for ensidigt, når regeringen vælger udelukkende at satse på højteknologiske områder,

som biotek, nanoteknologi og it, mener Dansk Handel & Service (DHS).- De videnintensive servicevirksomheder er ikke bare

i stand til at innovere deres egne produkter og services, men indgår også som innovative sparringspartnere i forhold til

andre brancher. Derfor skal vi også fra samfundets side forske i hele værdikæden fra højteknologi over salg

og markedsføring til ledelse og rådgivning, fastslår chefkonsulent i DHS, Niels Hovmand.

PR kræver

forskning

Adm. direktør og partner Gert Träger fra PR-firmaet Butterflies pr & more Aps i Århus oplever, at hans

virksomhed har stort behov for at få del i forskningsresultateter på et højt niveau inden for kommunikation og markedsføring,

og advarer derfor imod at satse for snævert på højteknologi.- Enhver branche har brug for at opbygge viden,

men der er stor forskel på, hvad der er viden fra branche til branche. Inden for kommunikationsverdenen sker der utrolig meget

inden for udviklingen af nye medier og måde at markedsføre sig på i øjeblikket, og meget af udviklingen sker

på de højere læreranstalter, især Handelshøjskolerne, siger Gert Träger.