Videncenter for energirigtig renovering og byggeri

Minikronik. Vi anvender hvert år milliarder til renoveringer og diverse ombygninger, men uden for alvor at få ”valuta for pengene”. Det er ærgerligt – for alle.

I SF har vi længe arbejdet for at få et videncenter for energirigtigt byggeri og renovering.

Et center, der kan samle den nyeste viden fra ind- og udland, tilbyde uddannelse til de mange aktører på byggeområdet og understøtte innovative løsninger i hele byggesektoren.

Det glæder os derfor, at et sådant center nu er kommet med i det nyeste regeringsgrundlag og vi ser frem til at regeringen vil afsætte de nødvendige midler så centret kan blive udbudt i konkurrence mellem de aktører, der har den største indsigt på området – meget gerne sådan at flere aktører går sammen. Onde tunger har ganske vist hvisket, at nogle vil forsøge at placere centret uden udbud, men det ville være uklogt.

Hvad er mest optimaltSom situationen er i dag, er det simpelthen for vanskeligt at finde ud af, hvad man gør, hvis man vil renovere energirigtigt. Det gælder, hvad enten man er privat boligejer, boligforening, entreprenør, mester eller andet.

Selv folk med de bedste intentioner har svært ved at få klarhed over, hvilke muligheder, der foreligger og hvilke løsninger vil være mest optimale. Det ligner mere forhindringsløb end friløb. Den viden, der er om energirigtigt byggeri, er meget spredt – og de mange gode erfaringer fra bl.a. Østrig, Schweiz og Tyskland er langt fra almen viden Det er derfor vigtigt at samle den nyeste viden og få den brugt.

Cirka 40 procent af den energi vi bruger, anvendes i boliger, offentlige institutioner og erhvervsbygninger. Vi anvender desuden hvert år milliarder til renoveringer og diverse ombygninger, men uden for alvor at få ”valuta for pengene”. Det er ærgerligt – for alle.

Tempoet skal opDer er derfor brug for at få sat tempoet op og for at få udviklet samlede koncepter, hvor man tænker energiforbrug, indeklima, udnyttelse af dagslys, indpasning af eksempelvis solceller og solvarme mv. ind i såvel renoveringer som nybyggeri: Til gavn for de der skal bruge bygninger, fordi de både får en bedre bolig/bygning og en lavere energiregning. Til gavn for en offensiv klimapolitik, og ingen er vel i tvivl om, at det haster med at få gjort noget i den virkelige verden – og ikke kun i de flotte taler. Og til gavn for byggesektoren i bredeste forstand.

Det nyeste byggereglement, hvor der er indført skrappere regler for energibesparelser, er bestemt et skridt på vejen, men det har især betydning i nybyggeriet. Udvikling i nybyggeriet kan imidlertid ikke alene sikre, at vi får større gevinst ud af renoverings-milliarderne. Her skal der simpelthen mere til.

Jeg bilder mig naturligvis ikke ind, at det kan klares alene ved at der etableres et videncenter med fokus på energirigtig renovering, men et sådant center vil være et vigtigt skridt på vejen.

Genbruge erfaringerneDet vi samtidig har brug for er at få ryddet op i junglen af barrierer, herunder reglerne i den almene boligsektor – og den offentlige sektor – hvor man har anlægsinvesteringer og driftsudgifter som to totalt adskilte verdener. Vi har desuden brug for at, der bliver sat gang i nogle tilpas store projekter, hvor man kan ”genbruge” erfaringerne andre steder i landet.

I første omgang vil det være et stort fremskridt, hvis vi kan få volumen i energirigtige renoveringer, hvor resultatet svarer til en af de nuværende lavenergiklasser.

På længere sigt bør det være en målsætning, at boliger og bygninger slet ikke bruger energi udefra, men selv producerer (ren) energi, således som det f.eks. er ideen bag BOLIG+-projektet, hvor det første nybyggeri etableres i Aalborg.