Viden skal ud til virksomhederne

Et samlet dansk erhvervsliv efterlyser politiske initiativer, der kan bringe værdifuld forskning og innovation ud i virksomhederne, hvor den gør nytte.

GTS-institutterne fremlægger i dag en køreplan for, hvordan viden bliver til værdi for de danske virksomheder. En plan, der fordrer tilskud fra staten, men også en plan, der har bred opbakning i erhvervslivet.

- For nu at bruge ministerens egen terminologi mangler vi at se, hvordan »forskning bliver til faktura«. Vores plan er et økonomisk overkommeligt skridt med stor effekt sammenlignet med de mange milliarder, der bliver brugt på forskning og innovation i øvrigt, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør hos GTS.

I forbindelse med opdateringen af universitetsloven for tre år siden, blev det forskningsmiljøerne pålagt at dele deres viden, resultater og innovative tanker i øvrigt med erhvervslivet. Men der er næppe mange smv’ere, der har oplevet at blive kontaktet af en forsker med gode idéer til styrkelse af deres forretning.

- Det er ikke nok at satse på formidling via universiteterne. Man når ikke bredden på den måde, for det er kun ganske få små og mellemstore virksomheder, der har et samspil med universiteterne, siger Ane Buch, vicedirektør i Håndværksrådet.

Også hos Dansk Industri og Dansk Erhverv ser man GTS-instutterne som et vigtigt element i spredningen af ny viden til virksomhederne.Men universiteterne selv skal også blive bedre til at dele deres viden:

- Fra politisk hold har man lænet sig tilbage og troet, at den nye universitetslov med krav om at formidle viden til omverdenen ville løse problemet. Men det er ikke nok. Man må også skabe de rette incitamenter, der stimulerer universiteterne i deres vidensdeling, siger Jannik Schack Linnemann.

Dansk Erhverv foreslår derfor, at universiteter og forskere får kontant afregning, hver gang de styrker erhvervssamarbejdet.