»Vi kan ikke omgå EUs regler«

Fødevarestyrelsens direktør, Esben Egede Rasmussen, mener, at Virksomhedsforums kritik er skudt ved siden af. Mange af de besværlige procedurer skyldes EU-regler, lyder meldingen.

Danske virksomheder bliver udsat for et hav af besværlige regler, når de skal importere fødevarer og produkter, der kommer i kontakt med madvarer, mener Virksomhedsforum. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Danske virksomheder bliver udsat for et hav af besværlige regler, når de skal importere fødevarer og produkter, der kommer i kontakt med madvarer. Men forklaringen er oftest EU-regler, som Danmark bliver nødt til at følge, lyder meldingen fra Fødevarestyrelsens direktør, Esben Egede Rasmussen.

Han mener, at Virksomhedsforums formand, Michael Ring, kommer med en urimelig kritik, når han beskylder Føde-varestyrelsen for ikke at vise tilstrækkelig imødekommenhed over for nye tiltag.

»Det bliver jeg da ked af at høre. Især fordi jeg synes, at vi viser god vilje og skaber gode resultater i forhold til at nedbringe de administrative byrder. Vi har reduceret kødkontrolomkostningerne med 25 procent, og vi har gjort det lettere at få autoriseret sin virksomhed via nettet – blot for at nævne et par eksempler. En begrænsning af byrderne er en integreret del af vores strategi.«

§Som eksempel på den manglende vilje nævner Michael Ring en problematik omkring import af materialer, der skal i kontakt med fødevarer, fra Kina. Her har de stillet flere forslag, der kan lette byrderne. Hvorfor ikke imødekomme det?

»Lad mig først indskyde, at vi generelt har fokus på problemstillinger omkring import. Vi har etableret et kontaktforum, hvor vi har dialog med virksomheder om, hvordan vi inden for gældende regler kan håndtere importproblemstillinger. Det er mit indtryk, at erhvervslivet værdsætter den dialog. I forhold til problemstillingen om import fra tredjelande er jeg enig i, at det er relativt bureaukratisk, men reglerne er fælles i hele EU. Vi arbejder for at gøre det smidigere via EU, men vi kan ikke omgå EUs regler.«

§Men Michael Ring anfører, at andre EU-lande alligevel har indført langt smidigere procedurer. Kan han have en pointe i, at I har overimplementeret EU-reglerne?

»Det er ikke vores indtryk, at vi har overimplementeret reglerne, når vi har haft disse sager. Det kan vi ikke finde dokumentation for, og som sagt skal smidigere regler sikres igennem EU.«

§Virksomhedsforum mener, at I bør advisere importørerne i god tid, når I planlægger en tidskrævende kontrol af et parti importvarer. Det ville give impor- tørerne langt bedre muligheder for et vel-fungerende samarbejde med deres kunder, og det vil tilsyneladende ikke betyde noget for fødevaresikkerheden. Hvorfor gør I ikke det?

»Vi følger de fælles EU-regler på området. Vi er enige om, at en del regler om import er besværlige, men der mangler flertal for en smidigere procedure i EU. Derudover er det vigtigt at understrege, at der faktisk er et meget vigtigt sikkerhedshensyn at varetage i forbindelse med import af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer.«

§Men gør det indtryk, at det er formanden for regeringens egen ekspertgruppe, der kommer med kritikken?

»Jeg er bestemt ikke glad for at høre det, men jeg synes, at kritikken er skudt forbi målet. Han beder om, at vi nationalt skal gå andre veje, end EU foreskriver. Men vi tager altid gerne et møde med virksomhederne om, hvorvidt vi kan gøre noget anderledes inden for de gældende regler. Det kan måske være en meget god idé at gøre frem for at have debatten i Berlingskes spalter.«