'Vi er der også på regnvejrsdage'

Hverdag. Steen Ulrik Madsen har siddet som adm. direktør i Mazzanin Kapital i et år. Hans virksomheder har låneengagmenter med over 60 mellemstore virksomheder. Efter år med høje priser på virksomheder er det ved at blive hverdag igen. I den sitation bliver der brug for kapitalpartnere, der også er på banen, hvis det kører skævt.

Efter en årrække med stejlt stigende omsætningskurver, lav rente og masser af risikovillige investorer, der ville købe virksomheder til høje priser, er det atter ved at blive hverdag i dansk erhvervsliv.

Der er igen brug for det lange seje træk, og det er ikke alle, der beklager denne udvikling.

Steen Ulrik Madsen, adm. direktør for Mezzanin Kapital, som yder ansvarlige lån til mindre og mellemstore virksomheder, er en af dem, der ser muligheder i den nye mere beherskede konjunkturudvikling.

- Vi har i de forløbne år oplevet virksomhedshandler til priser, som vi har haft meget svært ved at se kan hænge sammen. Nu, hvor tiderne er ved at ændre sig, tror jeg virksomhederne får mere brug for det, vi kan yde, siger Steen Ulrik Madsen, der residerer i Mezzanin Kapitals domicil i den fashionable del af Københavns Nordhavn, hvor der fra kontoret er udsigt til lystbådene i den stadigt voksende Svanemøllehavn.

Steen Ulrik Madsen er ikke ked af den udsigt, men hvis den ikke blev afbrudt af hyppige kundebesøg hos virksomhedsejerne eller kapitalpartnerne, som han kalder dem, ville det hele være lidt mere kedeligt.

Strateger og sælgertyper- Vi har at gøre med alt fra visionære strateger til impulsive sælgertyper, men hver for sig har de virksomhedsejere, der får ansvarlig kapital hos os, nogle unikke kompetencer. Det gør det spændende og interessant at arbejde sammen med dem, siger Steen Ulrik Madsen, der trådte til som ny adm. direktør for Mezzanin Kapital for et år siden.

Steen Ulrik Madsen har tidligere været direktør i Brdr. Hartmann-koncernen, hvor han sagde op efter 13 år, da virksomheden kørte i en retning, som han ikke brød sig om.

- Jeg regnede med, at jeg skulle have job i en industriel virksomhed igen ikke i finanssektoren.

Men da Mezzanin Kapital er skabt for at hjælpe mellemstore industri- og servicevirksomheder med at vokse, fik jeg hurtigt øjnene op for mulighederne her. Det handler i virkeligheden mest om at følge virksomhedernes liv på tæt hold og bistå, når det er nødvendigt. Det er den funktion, jeg specielt kan godt kan lide ved jobbet, siger Steen Ulrik Madsen .

Mezzanin er et ord lånt fra arkitekturens verden og betyder en mellemetage mellem to hovedetager. I kapitalsammenhæng er der tale om det, man kalder ansvarlig kapital. I kreditorrækkefølge ligger mezzaninkapital før egenkapitalen, men efter banklån og leverandørskyld. Mezzaninlånene forrentes med en basisrente og en resultatrente, der står i forhold til virksomhedens rentabilitet. Jo bedre det går, jo højere rente.

Oprindelig blev Mezzanin Kapital stiftet på opfordring fra blandt andre Dansk Industri, der så et stort behov for at stille langfristet kapital til rådighed for mellemstore virksomheder, vel at mærke kapital, hvor ejeren ikke afgav indflydelse.

Siden er Mezzanin Kapitals produktportefølje også kommet til at omfatte egenkapital, simpelthen fordi det er lettere at strikke en finansieringspakke sammen til virksomhedsejerne, når man også har egenkapital på produktpaletten. Men det typiske engagement i form af et lån på cirka ti mio. kr. over fem-otte år er sjældent fulgt op af mere end for eksempel to mio. kr. i aktier, og der er altid tale om en minoritetspost.

Også lån til en Ferrari- Vi går typisk ind der, hvor virksomheden vil realisere en vækstplan. Ved at benytte mezzaninlån bliver der flere penge at investere for, siger Steen Ulrik Madsen.

- Ejeren får simpelthen mulighed for få sin kapital bedre forrentet, da han kan drive en betydeligt større virksomhed med samme egenkapital. I princippet kan han bruge de frigjorte penge til en Ferrari, hvis han ønsker det. Det er ikke så afgørende. Det afgørende er evnen til realisere en vækstplan. Vi ser også en del cases, hvor vi sammen med ejeren finansierer en vækstplan, og hvor vi sammen laver en fælles exit efter for eksempel seks år, tilføjer Steen Ulrik Madsen

For tiden har Mezzanin Kapital cirka 60 kapitalpartnere, og den samlede aktivmasse er på omkring en halv mia. kr. I fjor blev der investeret for 193 mio. kr., hvilket er rekord. Men året udviste et underskud på godt 18 mio kr. primært som følge af tab på et enkelt stort engagement.

Flere regnvejrsdageI Steen Ulrik Madsens tid er der vedtaget en ny vækstplan, for det er ingen hemmelighed, at Mezzanin Kapital i årenes løb ikke har evnet at give et konkurrencedygtigt afkast til ejerne.

Det skal der nu rettes op på nu. Strategiplanen omfatter øget udlånsvækst og større lån pr. kunde. Samtidig skal der skabes en tættere dialog med låntagerne, så tab undgås.

- Vi må erkende, at det har taget lang tid at udvikle den rette model til styring af risici og prissætning af vores produkt, men nu er det på plads, siger Steen Ulrik Madsen.

Han beskriver dialogen med kapitalpartnerne som helt afgørende.

- Vi kræver, at kapitalpartneren har en professionel bestyrelse, og vi beder om månedsregnskaber eller kvartalsregnskaber. Går det ikke efter planen, giver vi sparring og rykker ud med vore virksomhedsudviklere, der kan arbejde i døgndrift, hvis det gælder. Som investorer er vi altså også på banen, når der kommer regnvejrsdage, og dem skal vi nok vente flere af i de kommende år, slutter Steen Ulrik Madsen.