Vestdanmark halter efter med IT-hastighed

Læs mere
Fold sammen
Mens stadig flere sjællandske firmaer og forbrugere via lyslederkabler får lynhurtige datalinjer, halter Vestdanmark alvorligt

bagefter.Hvis ikke politikerne på Christiansborg opgiver holdningen om at lade markedskræfterne råde og i

stedet beslutter sig for at opstille et sæt spilleregler for at udbygge IT-infratrukturen, så den når ud til alle danskere,

risikerer især jyske udkantsområder at blive koblet af udviklingen.Det mener professor Ole Brun Madsen, Aalborg

Universitet, der har arbejdet med datakommunikation og infrastruktur i over 30 år og er bekymret over, at Danmark på IT-området

udvikler sig i flere hastigheder.- Det jysk-fynske område risikerer at blive hægtet alvorligt af udviklingen. Et

hurtigt regnestykke viser, at vi kan skabe den rette infrastruktur på landsplan for ca. 25 mia. kroner, hvis vi gør det rigtigt.

Samfundsøkonomisk er det ikke meget i forhold til for eksempel en Femern-forbindelse, og investeringen vil betale sig selv

tilbage langt hurtigere, siger Ole Brun Madsen.

Fiber-til-hjemmet

En række jyske kommuner er langt fremme med at etablere

kommunale net, der kobler rådhuse og institutioner på net med optiske fibre, der giver hastigheder flere hundrede gange

så hurtige som de kendte ADSL-forbindelser.På Sjælland er udviklingen imidlertid allerede nu et år eller

to foran.Det nordvestsjællandske elselskab, NVE, lancerede i december 2002 et Fiber-til-hjemmet-tilbud til private, og

NESA, der forsyner ca. en million forbrugere med strøm, vil med et pilotprojekt nå ud til over 200.000 kunder.-

Det var været et dogme hos både den forrige og den nuværende regering, at det skal markedskræfterne klare.

Staten behøver heller ikke være aktionær i det kommende net, men den kan opstille reglerne og udlicitere opgaven.

En fælles plan vil give besparelser, så alle kan få det billigere. Hvis markedskræfterne får lov til

at råde, vil det blive to-tre gange dyrere at få bredbånd i yderområder, siger Ole Brun Madsen.

Midtsønderjysk

projekt
Tre midtsønderjyske kommuner er gået sammen om projektet Det Digitale Midtsønderjylland. Sammen med Vojens

Kommune etablerer de nu en 76 km lang IT-motorvej, der skal samle kommuner og institutioner i et fælles net. Projektleder Simon

Simonsen håber, at samarbejdspartnere vil være med til at udbygge nettet, så det når ud til virksomheder og

private husstande.- Vi har planer om at indgå samarbejde med Sydvest Energi om at bygge videre med et tilslutningsnet,

så alle kan få gavn af den højere hastighed, siger Simon Simonsen.TDC investerer i de kommende fire år

et trecifret millionbeløb i at forsyne de 100 største byer i Danmark med fiberoptiske kabler. Det gavner imidlertid

ikke de mindre byer og landdistrikterne, som er økonomisk mindre attraktive for de store serviceudbydere.

Kommunernes

ansvar
Professor Ole Brun Madsen opfordrer vestdanske kommuner og amter til at gå foran og skabe det økonomiske grundlag

for, at regionale elselskaber kan gå ind og tilbyde løsninger, der når ud til alle forbrugere. Han nævner

Sønderjyllands og Viborg amter som nogle, der er opmærksomme på dette ansvar.- Hvis TDC, Sonofon eller andre

går ind og tager de offentlige kunder, tager de luften ud af de initiativer, der kunne komme alle til gode. De store lægger

nemlig ikke en millimeter ekstra rør ned for at redde landkommunerne. Derfor må amter og kommuner vise forståelse

for denne udvikling, siger Ole Brun Madsen, der nævner en TDC-løsning på Fyn som eksempel på, at det kan

blive svært for et regionalt selskab at få økonomi i at gå ud til alle husstande.Ole Brun Madsen tillægger

ejerskabet til nettet afgørende betydning for den regionale udbygning af IT-infrastrukturen og advarer mod at give en enkelt

serviceudbyder monopol på for eksempel internettrafik. Forbrugerne skal have frit valg.Projektet Nordjysk Netforum har

i en slutrapport ved årsskiftet vurderet, at det vil koste mellem 5000 og 15.000 kr. pr. husstand at få hele Nordjylland

sluttet til et fiberoptisk kabelnet.Prisen afhænger meget af, om gravearbejdet kan koordineres med andre formål,

men det vil under alle omstændigheder blive billigere, end hvis en ekstern operatør skal udføre opgaven. Fire

nordjyske elselskaber med HEF - Himmerlands Elforsyning som det største har vist interesse for sagen.