Vestager: Vi er på vej ud af krisen

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager kalder det sundt, at det kun går langsomt frem herhjemme, og at vi ikke står med et brag af et opsving, der hurtigt kunne få det hele til at koge over.

Regeringens nye skøn for dansk økonomi er for optimistiske og skuffer væksten bare en smule, kan det føre til et underskud på de offentlige finanser, der er større end EU tillader. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Skipper

Dansk økonomi er på rette spor. Tempoet er stadig langsomt, og det hverken buldrer eller brager af optimisme, men der er tale om en stabil og rolig vej mod bedre tider.

Det er økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), der slår dette fast, før hun tirsdag fremlægger en ny udgave af Økonomisk Redegørelse med friske bud på, hvor dansk økonomi er på vej hen.

Det sker i forlængelse af, at finansminister Bjarne Corydon (S) har fremlagt regeringens forslag til næste års finanslov.

»Vi er på vej ud af krisen,« siger Margrethe Vestager.Ordet »opsving«, vil hun stadig kun nødigt bruge om den aktuelle situation herhjemme, for der kommer hele tiden tal og andre oplysninger, der peger i en gal retning. Men samlet set er situationen herhjemme klart bedre end for både et og to år siden.

Det ses blandt andet ved, at beskæftigelsen nu er steget fem kvartaler i træk og med 19.000 personer. Det er endnu ikke det vilde, når det ses i forhold til de mere end 180.000 job, som forsvandt herhjemme på få år under krisen. Samtidig har væksten herhjemme skuffet igen og igen de seneste år, og regeringen har været nødt til at nedjustere egne forventninger gang på gang.

Senest har en sommer med mange negative europæiske nøgletal skabt tvivl om væksten i år, men Margrethe Vestager fastholder, at der er grund til at glæde sig over de bedre tider på arbejdsmarkedet.

»Det er vigtigt, at der kommer en rolig og stabil fremgang. Vi så for få år siden, hvor hurtigt dansk økonomi kan flytte sig fra kogepunktet til minuspunktet. Derfor har vi ikke nogen ambition om, at det hele igen nu skal gå meget hurtigt, så vi igen får en overophedning.«

»Det er også meget vigtigt,« fremhæver ministeren,« at arbejdsmarkedet fungerer ordentligt, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Sker det ikke, er der fare for, at store lønstigninger svækker konkurrenceevnen. De reformer af efterløn, kontanthjælp, skattesystemet, SU og andre ting, der er vedtaget de senere år, skal have lov at virke. Reformerne øger udbuddet af arbejdskraft og skaber grobund for en mere holdbar og robust fremgang i dansk økonomi på længere sigt.« Særligt glædeligt er det ifølge Margrethe Vestager, at langtidsledigheden herhjemme er lav og aftagende. Det er tilmed personer, som har været uden arbejde i mere end halvandet år, der nu kommer i beskæftigelse. Det viser en analyse, som offentliggøres i Økonomisk Oversigt tirsdag.

I dag er det 1,5 procent af arbejdsstyrken, der er langtidsledige herhjemme, hvilket er markant under gennemsnittet i EU15, som er oppe på fem procent. Reformen af kontanthjælp har allerede medført, at flere unge kommer i arbejde eller er begyndt på en uddannelse. Det er hele 40 procent af unge, der var på kontanthjælp ved udgangen af 2013, som nu enten er i arbejde eller begyndt på en uddannelse.

»Samtidig er der også færre ældre, som går på efterløn. I stedet bliver de på arbejdsmarkedet,« siger Margrethe Vestager.

Fortsat ligger Danmark dog lavt i forhold til Sverige, Island, Norge, Tyskland, Holland og Storbritannien, når det handler om at have mange borgere mellem 60 og 64 år, som er i arbejde.

Men andelen herhjemme er stigende og ventes at fortsætte op i de kommende år i takt med, at levealderen stiger, sundheden bliver bedre, og det samtidig bliver sværere at forlade arbejdsmarkedet tidligt på grund af de senere års reformer, som øger aldersgrænsen for at modtage efterløn og folkepension.

Margrethe Vestager peger også på, at der for tiden kommer flere jobopslag, ligesom jobmobiliteten er stigende. Det vil sige, at flere danskere end for både et og to år siden finder et nyt arbejde. Det skyldes især, at konjunkturerne er blevet bedre.

Der er også flere ledige, der kommer i arbejde, hvilket ministeren vurderer hænger sammen med både reform af dagpenge og kontanthjælp, som er blevet vanskeligere at modtage. Men også muligheden for at få seniorjob er med til at trække en del danskere ud af dagpenge og kontanthjælp.

Da Margrethe Vestager fremlagde den forrige Økonomisk Redegørelse i maj i år, ventede regeringen en økonomisk vækst på 1,4 procent i år og 2,0 procent næste år. I 2013 var væksten til sammenligning blot på 0,4 procent.