Venturebranche tryner små virksomhedsejere

Ejerledere i vækstvirksomheder og tidligere topledere, som investerer frie midler i små og mellemstore vækstselskaber,

bliver meget ofte trynet af de langt mere kapitalstærke ventureselskaber, når der skal hentes mere vækstkapital

ind i selskabet.De senere års mangel på risikovillig kapital har givet ventureselskaberne gode muligheder for at

trykke priserne helt i bund.Derved udvandes ejerandelen for de eksisterende ejere, herunder også de private investorer.-

Private business angels føler sig nogle gange trådt på af de store magtfulde ventureselskaber. Der har været

mange problemer med ventureselskaber, som udnytter de meget svære kapitalforhold til at gøre nogle gode investeringer

på bekostning af de små, siger sekretariatsleder for Dansk Business Angel Netværk (DBAN), Peter Munch Kofoed.Ofte

er englene også mindre ambitiøse på deres investeringers vegne, fordi de ikke ønsker en vækst i selskabet,

der nødvendiggør tilførsel af kapital, der overstiger, hvad de selv kan bidrage med.

Konflikt

Udvanding

af den private investors ejerandele foregår typisk i det øjeblik en virksomhed, der står i akut behov for en kapitalindsprøjtning, hvilket

har været situationen for mange selskabsejere i de seneste år. Kapitalmanglen betyder, at ventureselskaberne udnytter

virksomhedsejerens situation og tvinger vedkommende til at sælge aktier i selskabet til en betydeligt lavere kurs end den som

gjaldt da den private investor gik ind.Hos venturebrancheforeningen DVCA erkender man problemet, som har givet anledning til

et ikke helt gnidningsfrit forhold mellem to væsentlige aktører på det danske venturemarked. Business angels er

typisk involveret i de tidlige stadier, mens det er naturligt at søge venturekapital, når virksomhederne er klar til

ekspansion.- De sidste par år har det været svært at være investor i de tidlige faser. Styrkeforholdet

mellem ventureselskaberne og business angels har givet anledning til konflikter, siger næstformand for ventureforeningen DVCA,

Ulrik Spork.I forsøget på at komme nogle af de uheldige episoder mellem business angels og ventureselskaber til

livs, har DBAN og DVCA nedsat et såkaldt corporate governance udvalg, der har til formål at gyde olie på de oprørte vande.

I forbindelse med den kommende sammenlægning af de to foreninger skal der nu orden på forholdene, lyder det.-

Der kommer ikke et katalog af regler, men vi kommer forhåbentlig tættere på en fælles forståelse for,

hvordan relationerne skal være, siger Ulrik Spork, der forventer at udvalget vil præsentere resultaterne for foreningernes

medlemmer i slutningen af april.