Velstand kan øges med 100 mia. kr.

Der er masser af muligheder for at øge dansk produktivitet og få en større velstand, viser en omfattende analyserapport, der er udarbejdet af et særligt produktivitetspanel under DI.

Rapporten er resultatet af et omfattende analysearbejde, der har stået på i hele 2013, og som blandt andet er udført af 20 topledere fra danske virksomheder, der blandt andet tæller LEGOs topchef, Jørgen Vig Knudstorp, Danfoss-direktør Niels Bjørn Christiansen, Grundfos-topchefen Carsten Bjerg og topchefen i Arla, Peder Tuborgh. Fold sammen
Læs mere
Foto: EDGAR SU

En væsentlig årsag til, at Danmark gennem mange år har haft en lav vækst i den vigtige produktivitet, findes i det danske uddannelsessystem. Det er slet ikke rettet nok mod erhvervslivets behov og satser alt for lidt på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, der spiller en afgørende rolle for innovation og dermed også produktiviteten.

Det er en af mange konklusioner fra interesseorganisationen DI, der i går præsenterede en 485 sider lang rapport med 156 konkrete forslag, som tilsammen kan løfte velstanden i Danmark med 100 milliarder kroner frem mod 2020.

Rapporten er resultatet af et omfattende analysearbejde, der har stået på i hele 2013, og som blandt andet er udført af 20 topledere fra danske virksomheder, der blandt andet tæller LEGOs topchef, Jørgen Vig Knudstorp, Danfoss-direktør Niels Bjørn Christiansen, Grundfos-topchefen Carsten Bjerg og topchefen i Arla, Peder Tuborgh.

Der er tre overordnede områder, hvor der bør sættes ind, hvis produktiviteten herhjemme skal øges. Det er gennem øget konkurrence, flere investeringer og mere satsning på viden og kompetencer. Men netop når det gælder satsningen på viden, er udviklingen kørt helt af sporet herhjemme.

Administrerende direktør Niels Bjørn Christiansen fra Danfoss siger således, at vi i gennemsnit bruger mange flere penge på uddannelse end andre lande, men desværre satser vi de forkerte steder.

»Når det gælder forskning inden for tekniske områder, ligger vi helt i bund i forhold til andre lande. Kun 14 procent af al dansk forskning finder sted på disse områder. I Tyskland er det 23 procent og i Sverige 27 procent,« siger han.

Peter Birch Sørensen, der er professor og formand for regeringens Produktivitetskommission er enig. Han vurderer, at det danske uddannelsessystem, er en af de helt store syndere, når årsagerne til de senere års sløve vækst i produktiviteten skal udpeges.

»Der er tale om et gigantisk problem i den danske uddannelsessektor, hvis man ser det ud fra et produktivitetssynspunkt. Problemet gælder fra folkeskolen og opefter, hvor man ikke er ret god til at spille sammen med de ønsker, som arbejdsgiverne har, og hvor man ser alt for lidt på de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Dét og andre gebrækkeligheder, vil vi sige mere om, når Produktivitetskommissionen i nær fremtid fremlægger en rapport om samme emne,« siger han.

Rapporten fra DI, som hedder »P-bogen – Danmark op i gear,« foreslår som følge heraf blandt andet, at universiteterne fremover skal belønnes for, i hvor høj grad kandidaterne kommer i arbejde.

Rapporten indeholder ikke kun krav til politikerne om, at de skal fjerne topskatten, sænke selskabsskatten og øge brugen af privat og offentlig konkurrenceudsættelse og indføre færre byrder og bedre lovgivning – for blot at nævne noget. Virksomhederne skal også bidrage ved at udvikle konkrete mål for virksomhedernes produktivitetsvækst, indføre mere lønspredning og gøre mere brug af robotter. Det skal levere næsten en femtedel af de lovede 100 mia. kr. i øget velstand. Peter Birch Sørensen kalder dog rapportens beregninger for »luftige,« og det er administrerende direktør Karsten Dybvad fra DI enig i.

»Erfaringerne for at regne på konsekvenserne af de mange forslag er ikke store. Så dette er tal, der er behæftet med usikkerhed, og noget vi skønner,« siger han.

Både finansminister Bjarne Corydon (S) og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) er dog glade for arbejdet, som de begge betegner som »seriøst og godt«.

»Det kræver en fælles indsats at få forbedret produktiviteten. Men vi har taget fat på problemet eksempelvis ved at sænke en række skatter og afgifter på erhvervslivet. Det er så vidt jeg ved ikke sket før,« siger Bjarne Corydon.