Vellykket kontrolaktion

Med en prototype af den nye manual gennemførte ToldSkat Vestjylland i samarbejde med Arbejdsdirektoratet, politiet og de sociale myndigheder en stor kontrolaktion fredag den 26. november og lørdag den 27. november 2004. I alt 171 virksomheder blev aflagt besøg.Aktionerne var blandt andet rettet mod sort og illegalt arbejde. Manualen blev brugt som opslagsværk af ToldSkat. Oplevelsen var, at manualen gav et tiltrængt samlet overblik over de regler, der gælder for de nye EU-borgeres ophold og arbejde i Danmark.

- Manualen gjorde os i stand til at behandle sagerne korrekt. Det er primært politiets opgave at håndtere den illegale arbejdskraft, men når vi laver aktioner mod sort arbejde støder vi jo ind i østeurpæerne. Derfor er det så vigtigt, at vi behandler det korrekt. Både set med myndighedernes briller og for den enkelte person, siger funktionschef, Bent O. Jeppesen fra ToldSkat.

Knække hammeren

Der er tale om komplicerede regler, der involverer såvel skattemyndigheder, politi, statsamterne og Udlændingestyrelsen. Manualen beskriver det samlede sæt af krav der stilles til udlændinge og arbejdsgivere. Samtidig beskriver manualen opgavefordelingen mellem forskellige myndigheder ved registrering og kontrol af udlændinge her i landet.

- Manualen beskriver forskellige situationer i forhold til den forklaring f.eks en polak giver os. Hvis vedkommende siger, at han er selvstændig, så slår man op under det punkt i manualen og kan læse, hvilke regler, der gælder. Har vi en tømrer, hvis største risiko er at knække hammeren, så hopper vi ikke på, at han er selvstændig. Så er han nok ansat på timebasis af en anden virksomhed. Men er det et større firma med 17 ansatte, firmabiler og lønninger, så er den nok god nok, siger Bent O. Jeppesen, der mener, at manualen vil være et vigtigt værktøj i indsatsen mod illegalt arbejde og styrke myndighedernes samarbejde i den forbindelse.