Vejnavne bliver stor udfordring i nye kommuner

Læs mere
Fold sammen
I næsten enhver kommune herhjemme har de en Nørregade, en Søndergade, en Vestergade, en Østergade - en...Nu

nærmer kommunalreformen sig, hvorefter de fleste af os kommer til at bo i langt større kommuner, men hvad så med

vejnavnene?Kan man have flere Nørregade''''r i samme kommune?Erhvervs- og Boligstyrelsens adressecirkulære siger

nej."For at tilstræbe entydighed i adressebetegnelserne må et vejnavn eller et vejadresseringsnavn, som allerede

forekommer i en kommune, ikke fastsættes for andre veje og lignende i kommunen.", hedder det blandt andet i cirkulæret.De

kommuner, der i denne tid drøfter sammenlægninger, kan roligt regne med massevis af vejnavnesammenfald.

Bornholm

Da

de bornholmske kommuner gik sammen i Bornholms Regionkommune oplevede man ikke færre end 134 tilfælde af ens vejnavne.

Navnesammenfaldene omfattede ialt 345 veje. Det hører med til historien, at klippeøen har ca. 1.700 veje.211 veje

skulle med andre ord have et nyt navn med mindre, øboerne da kunne finde på en anden løsning.Det kunne de.Adressecirkulæret

rummer en undtagelsesmulighed."Hvis samme vejnavn undtagelsesvis forekommer flere steder indenfor samme kommune eller postdistrikt,

skal der sammen med vejnavnet fastsættes et supplerende bynavn", hedder det.På Bornholm har man benyttet den

fremgangsmåde. Det krævede en dispensation, men den blev givet.

Ekstra adresselinieDerfor har bornholmerne

i dag en ekstra adresselinie.Det, der tidligere hed: Storegade 48, 3700 Rønne, hedder i dag Storegade 48, Rønne,

3700 Rønne.Det ekstra Rønne kan virke overflødigt, men er nødvendigt af hensyn til diverse it-systemer

og den entydige identifikation af en adresse.Ifølge formanden for den arbejdsgruppe, der blandt andet har arbejdet med vejnavneproblemet,

fuldmægtig i Folkeregistret, Lise Jørgensen, opgav man tidligt at finde på nye vejnavne.- Det ville jo være

nærmest uoverkommeligt at finde på 211 nye vejnavne her på øen, og så skal du også tænke

på borgernes reaktion. Det er faktisk en temmelig følsom sag, og der er utroligt mange høringsprocedurer, der

i givet fald skal overholdes, siger hun. Adskillige løsningsmodeller har været drøftet i arbejdsgruppen, hvor

man tidligt opgav at sætte by- eller stednavn foran vejnavnet, så Storegade i Rønne kom til at hedder Rønne Storegade.

Den model gav for mange grimme navne, oplyser Lise Jørgensen, der som eksempel nævner Rønne Grønnegade.Helt

undgå bøvl kunne man ikke. Arbejdsgruppen oplevede blandt andet flere tilfælde af enslydende eller næsten-enslydende

veje, der støder ind i hinanden ved de gamle kommunegrænser.

Plantagevej(en)I én kommune hed en vej

Plantagevej. Samme vej hed i den tilstødende kommune Plantagevejen.Her skulle man dels tage stilling til, hvad det fremtidige

navn skulle være, men man var også nødt til at lave om på husnumrene, der jo ikke var indrettet efter hinanden.Lise

Jørgensen tøver imidlertid ikke med at anbefale Bornholm-modellen til andre kommuner, der om få år skal

i gang med samme øvelse.- Det er en fremgangsmåde, der er til mindst mulig gene for borgerne, og i øvrigt

var vi i forvejen vant til at bruge et stednavn sammen med vejnavnet. Det skal blot formaliseres af hensyn til it-systemerne og den entydige

identifikation, siger hun.

CPR-kontoretHverken i KMD, hos Post Danmark eller i CPR-kontoret ser man store dramatiske problemer

i vejnavnene.CPR-kontoret er placeret i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement, der fungerer som central leverandør

af basale personoplysninger via Det Centrale Personregister til offentlige myndigheder og den private sektor.Kontoret har været

stærkt involveret i processen på Bornholm, fordi kommunesammenlægninger gør store og radikale ændringer

af CPR-systemet nødvendigt.Det skyldes ikke mindst, at oplysning om kommune og veje er helt centrale i CPR-systemets

opbygning og struktur, hvor kommunekode og også vejkode indgår i de fleste data.Alligevel har den ekstra adresselinie

på Bornholm givet anledning til enkelte problemer.Nogle systemer hos både private og offentlige instanser har haft vanskeligheder

med adresselinien.Problemerne henføres imidlertid til småtingsafdelingen.I sidste ende er det op til politikerne

at beslutte sig for en løsning.Skulle den enkelte kommune beslutte sig for konsekvent at udskifte vejnavne, venter der

sandsynligvis skiltebranchen gyldne tider.