Valgfrihed i HK

Det skriver HK/Services fagblad Replik vil være en realitet for en stor del af forbundets 90.000 medlemmer allerede fra 2004.

HK/Service følger efter slagteriarbejderne og de ansatte i finanssektoren, der også kan se frem til større valgfrihed

i de kollektive aftaler, når de til foråret skal forhandle nye overenskomster på deres respektive områder.

Ifølge en tidligere HK-undersøgelse mener 80 pct. af medlemmerne, at større valgfrihed i overenskomsterne er

en god idé. HK/Service er det første HK-forbund, som kommer med et konkret udspil til arbejdsgiverne. Faglig leder i

HK/Service Carlo Søndergaard understreger, at der er en række tekniske spørgsmål, som skal afklares, før

valgfriheden kan blive en realitet. HK lægger blandt andet stor vægt på, at valgfriheden kommer til at gælde

alle ansatte i en virksomhed. Og at det ikke er arbejdsgiveren, der dikterer.