Vækstplan er en nødvendig offensiv

Med sin kommende vækstplan – »Danmark i Vækst« – tager erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, livtag med en af de afgørende udfordringer for erhvervslivet – nemlig evnen til at udnytte digitaliseringen bedst muligt.

I forbindelse med årsmødet i World Economic Forum har bl.a. flere danske topledere betonet, hvor vigtigt det er for både virksomheder og lande at kunne omstille sig til – og udnytte mulighederne i – den digitale tidsalder. Fold sammen
Læs mere
Foto: RUBEN SPRICH

Der er andre vigtige elementer i ministerens kommende plan, men udfordringen fra digitaliseringen er den centrale. Dermed handler han på et felt, hvor store dele af dansk erhvervsliv efterlyser skarp fokusering.

I forbindelse med årsmødet i World Economic Forum har bl.a. flere danske topledere netop betonet, hvor vigtigt det er for både virksomheder og lande at kunne omstille sig til – og udnytte mulighederne i – den digitale tidsalder.

I arbejdet med at udarbejde en ny digital slagplan for Danmark, vil Troels Lund Poulsen rette blikket mod de lande, som har arbejdet mest målrettet med at forstå den rolle, som teknologi, digitalisering og data har for udviklingen af produktion.

I Tyskland igangsatte regeringen »Industrie 4.0« – som var en del af højteknologi-strategien »High Tech Strategie 2020« – med fokus på såkaldt cyber-physicalproduction systems, og tyskerne fik accelereret en udvikling hen imod nye smarte fabrikker, som via udstrakt brug af automatisering, sofistikerede robotter og intelligente systemer kan producere hurtigere, mere fleksibelt og med lavere ressourceforbrug.

I Holland blev »Team Smart Industry« – en pendant til Danmarks Produktionspanel – dannet ud fra en vision om at have en »stærk hollandsk industri, der vokser og skaber job«. Hollænderne har bl.a. erkendt behovet for at udvikle »Field Labs« og skabe netværk af firmaer og videninstitutioner. Der findes allerede en masse viden om automatisering, 3D-print, Big data og M2M – men den er fragmenteret, og den kommer ikke ud. Derudover ville hollænderne bl.a. til at forske mere i perspektiverne for Big data og ny robotteknologi.

Både tyskerne og hollænderne jagter det store perspektiv, der ligger i, at mulighederne inden for automatisering og avanceret produktionsteknologi åbner for at kunne fastholde og skabe attraktiv og videnproduktion i landene.

Heldigvis er Danmark ikke stået stille. Tværtimod er mange virksomheder i gang med en dybtgående omstilling. Teknologisk Institut har bl.a. afdækket, at der er ved at danne sig en gruppe af digitale frontløbere, der formår at integrere digitale løsninger, og flere virksomheder evner at digitalisere processer som f.eks. lagerstyring, bogføring, distribution eller produktionskontrol. Resultatet er en markant højere værditilvækst per medarbejder.

Men i Erhvervs- og vækstministeriet er vurderingen, at vækstpotentialet skal løftes i den eksisterende produktions- og fremstillingsindustri, ligesom der er behov for at skabe bedre rammer for nye virksomheder, der tager afsæt i de nye teknologier.

Problemet er, at mange af Danmarks små og mellemstore ikke er kommet i gang. Den gode nyhed er, at prisen på ny teknologi falder, så det bliver nemmere at lave investeringerne. Men der er brug for at sætte fart på udviklingen, lyder en af de centrale konklusioner i en kommende redegørelse om vækst og konkurrenceevne fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Danmark har således en udfordring med lav produktivitetsvækst.

Redegørelsen fra ministeriet viser, at det netop især er de store virksomheder, som har automatiseret deres produktion og opnået en produktivitetsforøgelse, mens SMVerne halter bagefter. Hvad er konsekvensen? Ret dramatisk, ifølge redegørelsen, som viser, at den gennemsnitlige arbejdskraftsproduktivitet er godt 40 pct. højere hos de mest automatiserede virksomheder i forhold til de mindst automatiserede.

Sagligt set har erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen taget fat i en afgørende udfordring, og det vil blive hilst velkommen rundt om i landets virksomheder. Formår han at brede sin satsning ud, rammer den også ind i hjertet af, hvad mange vælgere er optaget af – nemlig om vi kan skabe job nok, og om vi kan fastholde den velstand, som er forudsætningen for velfærdssamfundet.

Politisk er det ikke et dårligt træk af ministeren på et tidspunkt, hvor Løkke & Co. kæmper med flygtninge- og asylkrisen og må se i øjnene, at trepartsforhandlingerne i foråret og forhandlingerne om at lette skatten på arbejde til efteråret, ser svære ud.

Med introduktionen af den nye vækstplan bliver det sat strøm til en dagsorden, som handler om at skabe vækst i Danmark via digitaliseringen og gøre det nemmere at drive virksomhed – hvilket i øvrigt var et af Lars Løkke Rasmussen pejlemærker ved regeringsdannelsen.