V og K tøver med opbakning til minelov

V og K vil have gransket konsekvenserne af grønlandsk minelov. DF og Enhedslisten har allerede taget afstand fra loven. Regeringen kan komme i mindretal.

Foto: Scanpix. Formanden for Grønlands Økonomiske Råd, professor Torben M. Andersen, advarer om risikoen for, at gigantiske mineprojekter i Grønland bliver skrinlagt, hvis ikke de udenlandske entreprenører snart får klarhed over rammevilkårene.
Læs mere
Fold sammen

I Danmark er der tradition for, at politikere bakker op om grønlandske ønsker og beslutninger. Men den nyligt vedtagne minelov i Grønland, den såkaldte storskalalov, er så kontroversiel, at den ikke uden videre på forhånd får opbakning fra oppositionen.

Regeringen risikerer dermed at komme i mindretal, når forslaget til en særlov på udlændingeområdet, der er en forudsætning for, at mineloven kan træde i kraft i Grønland, skal behandles i Folketinget. Dansk Folkeparti og Enhedslisten har for længst meldt ud, at de ikke agter at støtte den grønlandske lov.

Og nu presses regeringen både fra V og K med krav om en nærmere undersøgelse af konsekvenserne af den grønlandske lov, som vil tillade udstrakt brug af billig udenlandsk arbejdskraft, når grønlandske miner skal anlægges.

»Som udgangspunkt skal vi altid lytte til grønlandske ønsker om i Folketinget at ændre på lovgivning, der har med grønlandske forhold at gøre. Men det her kan tage et sådant omfang og have så principiel en karakter, at det må bero på en nærmere overvejelse om, hvorvidt vi kan ændre udlændingelovgivningen så drastisk, som der tilsyneladende lægges op til,« siger Lars Barfoed, formand for de Konservative.

Før partiet kan tage stilling til særloven, vil han blandt andet gerne have afklaret, hvor stort omfanget vil være af udenlandsk arbejdskraft i Grønland, og hvor længe de udenlandske arbejdere skal opholde sig i Grønland. Samme krav stiller Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby.

»Minedrift i Grønland har et fantastisk udviklingspotentiale for Grønland. Men det medfører også en række meget komplicerede problemstillinger, som skal overvejes nøje og debatteres grundigt, før porten åbnes for billige kinesere. De billige kinesere vil ikke kun påvirke Grønland. De vil i høj grad også påvirke Danmark og de danske ansvarsom-råder i Grønland,« skriver Ellen Trane Nørby i et debatindlæg i Berlingske i dag.