Uvildig ekspert: Hovedløs jagt på besparelser førte til skandale i tinglysningen

​Uvildig skønsrapport giver nyt brændstof til den gruppe af boligejere, der har lagt sag an mod staten i forbindelse med tinglysningsskandalen, som i 2009 skabte dyre flaskehalse på boligmarkedet. IT-skandalen kunne have været undgået, hvis ikke staten havde presset systemet igennem uden at have gennemtestet det. Sådan lyder det fra den ekspert, som Landsretten har udpeget til at gennemgå sagen.

Det kaos i den digitale tinglysning, som ramte titusindvis af danskere i 2009, kunne være undgået, konkluderer uvildig skønsrapport. Arkivfoto: Kasper Palsnov Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

Det var især for at spare penge, at den statslige styrelse Domstolsstyrelsen pressede lanceringen af den digitale tinglysning igennem i 2009. Nogenlunde sådan kan resultaterne i en ny, uvildig rapport om den store tinglysningsskandale fra 2009 sammenfattes.

Rapporten, som Berlingske er i besiddelse af, indeholder en hård kritik af optakten til og lanceringen af den digitale tinglysning, som Domstolsstyrelsen havde ansvaret for. Problemerne med den digitale tinglysning skabte en yderst uheldig flaskehals på det danske boligmarked i flere måneder.

Mange oplevede problemer med at få tinglyst skøder, og derfor sad et hav af bolighandler fast i det digitale system, der ikke virkede efter hensigten.
Sagen påførte titusindvis af boligkøbere og -sælgere ekstra renteudgifter på samlet omkring en halv milliard kr., fordi hushandlerne ikke kunne afsluttes korrekt, ifølge tidligere vurderinger. Bag rapporten står vicedirektør Klaus Kvorning Hansen fra Koncern-IT på Københavns Universitet, som Landsretten for et halvt år siden udpegede som uvildig ekspert til at gennemgå lanceringen af den digitale tinglysning.Han slår nu i sin skønsrapport fast, at det kunne været undgået, hvis staten ikke havde presset systemet igennem uden at have testet det ordentligt inden og hvis det var blevet indfaset trinvist.

»Det er helt overordnet mit skøn, at årsagerne til stort set alle de problemer, der opstod i de første måneder efter idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem, ville være blevet afdækket gennem en trinvis implementering, og derfor ikke ville have haft slet så store konsekvenser, som de fik,« skriver Klaus Kvorning Hansen i rapporten og peger på, at systemet burde være indført trinvist og i tæt kontakt med brugerne.

Han konkluderer videre, at der var økonomiske og ikke IT-tekniske årsager til den store og samlede lancering.

»Der har været truffet økonomiske og personalemæssige dispositioner, der reelt har udelukket en mere successiv implementering. Disse dispositioner er imidlertid ikke begrundet i IT-faglige forhold, men alene i forretningsmæssige og personalepolitiske overvejelser,« skriver Kvorning Hansen.

Fællestræk med EFI-skandalesystemet
Dermed har tinglysningssagen flere fællestræk med de mange problemer i Skat, hvor indførelsen af det udskældte EFI-system ligeledes har skabt store problemer, som Berlingske har afdækket.

Tinglysningsskandalen har tidligere været underkastet en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som i stærke vendinger kritiserede det digitale tinglysningssystem og kaldte det et »højrisikoprojekt« med fejl i systemet, scannere som ikke fungerede, formuleringer som ingen forstod, lange sagsbehandlingstider, og efter fem måneder med det nye system var det stadig 30 pct. af alle sager, som ikke kunne håndteres af systemet.

Ifølge Domstolsstyrelsens egne oplysninger var der 57.000 ubehandlede sager, som hang fast i systemet i januar 2010.»Man kan på ingen måde laste de bolighandlende, idet tinglysningssystemet var udviklet og  lanceret som et system, den enkelte borger enkelt og let selv skulle kunne betjene evt. med hjælp fra en advokat. Ansvaret ligger derfor placeret ét eneste sted; nemlig hos Domstolsstyrelsen, som valgte både tid, sted og metode for lanceringen,« fastslår Morten Samuelsson, advokat ved Mazanti-Andersen Korsø Jensen, og som repræsenterer de borgere, der blev ramt af tinglysningssagen.

Domstolsstyrelsen ønsker over for Berlingske ikke at kommentere rapporten.
Kvorning Hansen skriver desuden i sin godt 50 sider lange rapport, at staten tilsyneladende var vel vidende om risikoen for, at den manglende brugervenlighed i tinglysningssystemet kunne give problemer.

Skønsrapporten er et vigtigt element i et forestående gruppesøgsmål mod staten.

Tilbage i 2011 bevilgede Civilstyrelsen fri proces for den gruppe borgere, der var blevet ramt af sagen. Ifølge Danske Boligadvokater er sagen nu klar til at komme for domstolene, men da den endnu ikke er berammet vil det tidligst ske om et år.