Utryghed får flere til at forsikre lønnen

Stadigt flere danskere får en forsikring mod løntab ved ledighed, viser nye tal. Det er den store utryghed på arbejdsmarkedet og stadigt mere forringede dagpenge, der får antallet af lønforsikrede til at stige, vurderer forsikringsselskab.

I løbet af 2013 fik 24.000 flere danskere en lønforsikring. Det betyder, at de kan sikre sig mere end dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse. De 24.000 føjer sig til en stærkt opadgående kurve over danskere, som ved ledighed får suppleret dagpengene op.

Ifølge dugfriske tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension er det samlede antal danskere med en lønforsikring vokset med ikke mindre end 19 procent fra 2012 til 2013. Kigger man længere tilbage, er antallet steget støt år for år siden 2010. Det skriver Ugebrevet A4.

Nu er der omkring 151.000 danskere, som ikke behøver at ligge søvnløse ved udsigten til ledighed. De lønforsikrede får nemlig ikke bare dagpengene på nu højst 17.658 kroner om måneden. De får derudover dækket op til 80 procent af forskellen mellem dagpengene og den tidligere løn.

Den markante stigning i lønforsikrede skyldes udelukkende, at flere fagforbund vælger at tegne en fælles lønforsikring for deres medlemmer. I løbet af 2013 har fagforbundene HK/Stat og Socialpædagogernes Landsforbund tegnet såkaldt kollektive forsikringer for titusindvis af medlemmer.

Væksten i antallet af lønforsikrede slutter næppe her. Flere forbund overvejer at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under alle deres medlemmer, fortæller Lise Agerley, som er kommunikationsdirektør i Alka Forsikring.

»Vi forhandler med tre-fire LO-forbund om at tegne kollektive lønforsikringer. Vi håber at få aftaler i hus med flere af dem med virkning fra 2015. Men vi er som sagt stadigvæk i forhandlinger,« siger Lise Agerley til Ugebrevet A4.

Priserne for en lønforsikring varierer meget, og de kollektive er de billigste for lønmodtagerne. Eksempelvis slipper medlemmer af HK/Kommunal med at betale 38 kroner hver måned, som de oven i købet får skattefradrag for.

Lise Agerley oplyser, at forbundenes appetit på lønforsikringer især bunder i utryghed på arbejdsmarkedet.

»I en tid præget af stor job-usikkerhed vil forbundene gerne give deres medlemmer mere økonomisk tryghed. Og så hører vi også, at det på arbejdspladserne er nemmere at tage afsked med en fyret kollega, hvis man ved, at den fyrede - i hvert fald den første tid - har mere end dagpengene at gøre godt med,« siger Lise Agerley.

Socialpædagogernes Landsforbund tegnede i efteråret 2013 en kollektiv lønforsikring, så nu er 29.000 medlemmer dækket mod løntab. Netop utryghed er en af grundene til, at forbundet har valgt at tegne en forsikring for alle medlemmer, oplyser forbundskasserer Kaj Skov Frederiksen.

»Der har været en del kommunale besparelser og deraf følgende afskedigelsesrunder i de senere år, og det har skabt utryghed blandt vores medlemmer. Derfor giver de gerne de 40 kroner, som det koster dem om måneden at være lønforsikret,« siger Kaj Skov Frederiksen til Ugebrevet A4.

BNB