Usikkerhed om banknedskrivninger også i 2013

Sydbanks overraskende store nedskrivning på ekstra 350 mio. kr. i december 2012 afspejler, at det fortsat hersker stor usikkerhed om implementeringen af Finanstilsynets nye nedskrivningsregler fra april sidste år, viser Økonomisk Ugebrevs gennemgang af bankernes håndtering af de nye regler.

Foto: Brian Bergmann.
Læs mere
Fold sammen

Nedskrivningerne afspejler også, at der er stor elastik i hvordan bankerne udlægger de stresstests på udlån til boligejere, som de nye regler pålægger bankerne. Der er stor uklarhed om, hvilke forudsætninger, de enkelte banker har taget afsæt i, og som i sidste ende er afgørende for, hvor store ekstrahensættelser, der udløses.

Hovedparten af de større banker bogførte ekstra store udlånshensættelser sidste år på grund af Finanstilsynets skærpede nedskrivningsregler, der i branchen betragtes som verdens skrappeste. Dermed kan de danske banker være i gang med at polstre sig til en fremtid med markant stigende udlånsrenter, hvor boligejerne skal kunne modstå at omlægge deres kort billige variable lån til dyrere fast forrentede lån. Men det betyder også, at bankernes risikovillighed antageligt har fået et ekstra skru nedad, hvilket har bidraget til den i forvejen ødelæggende kreditklemme.

Første bølge af ekstra nedskrivninger skyldes især de skærpede regler for vurdering af sikkerheder i landbruget, samt værdiansættelser af pant i kommercielle ejendomme, som skulle tage afsæt i en pris med realisering af aktivet indenfor seks måneder. Reglerne blev opfattet som relativt håndfaste og entydige, og det var derfor en overskuelig opgave for de enkelte banker at gennemgå det relativt begrænsede udlån i de nævnte kategorier.

Netop derfor meddelte Sydbank ved halvåret, at der blev nedskrevet ekstraordinært på bankens erhvervsudlån. Finanstilsynets nye regler kræver, at bankerne i deres tabshensættelser skal indarbejde, at boligejerne skal kunne klare en ydelse på boliglånene, svarende til et fast forrentet realkreditlån med afdrag under forud- sætning af et rådighedsbeløb for familien, som banken dog selv skal fastsætte. Sydbank meddelte, at den tidligere solvensreservation er konverteret til en mere vidtgående nedskrivning, der derudover er øget med 300-350 mio. kr. til i alt 550-600 mio. kr.

Den store - og overraskende sene nedskrivning - har sået tvivl om, hvorvidt de øvrige banker nu er på vej med yderligere nedskrivninger på den konto. Eller med andre ord: Er Sydbank foran med nødvendige nedskrivninger - eller bagefter. Bankanalytikere - og de øvrige banker - tolker det på den måde, at Sydbank er bagefter de øvrige banker, som efter det oplyste allerede i årets første kvartaler har håndteret problemstillingen. Teoretisk set kan Sydbank godt være foran, da banken måske har baseret stresstesten på nye skærpede forudsætninger, idet ejerboligpriserne de seneste seks måneder er faldet yderligere i store dele af landet, og arbejdsløshedskurven er også begyndt at stige igen.

Prøv Økonomisk Ugebrev i en måned for kun 500,- kr.