Usikkerhed får storbanker til at forberede flugt fra The City

Store amerikanske finanshuse forbereder sig på at flytte centrale dele af deres aktiviteter i Europa fra Londons finansdistrikt til Paris, Dublin eller Frankfurt som følge af det britiske nej til fortsat medlemskab af EU. Stor usikkerhed er det gennemgående tema efter én weekend i Brexits tegn.

Foto: ODD ANDERSEN

Den konservative britiske erhvervsminister, Sajid Javid, gjorde, hvad han kunne, da han i weekenden gik på nationalt britisk TV og prøvede at gyde olie på vandene oven på briternes nej til fortsat EU-medlemskab.

»Nu er det tid til at berolige erhvervslivet, og mit budskab har siden fredag morgen været, at der er ingen grund til at være panik overhovedet,« sagde Sajid Javid til BBC, samtidig med at den politiske usikkerhed bredte sig med premierminister David Camerons tilbagetræden, med interne magtkampe i oppositionspartiet Labour og med Skotland og Nordirland, som rumler med ønsker om selvstændighed.

Panik er der måske heller ikke tale om, men i Londons finansdistrikt - The City - har en række udenlandske og større britiske banker hævet plan B for Brexit op af skufferne.

Ifølge Financial Time er en række større, amerikanske finanshuse i fuld gang med at planlægge at rykke centrale dele af deres aktiviteter ud af The City til Paris, Dublin eller Frankfurt. Men også britiske banker overvejer, hvad de skal gøre med den del af deres forretning, der handler med EU-værdipapirer, fordi mange analytikere forventer, at den type produkter vil være nødt til at flytte til det europæiske fastland af juridiske årsager.

“Vi er begyndt at tænke på, hvordan vi placerer folk i vores eksisterende kontorer og enheder i Europa. Vi rebalancerer allerede vores fodaftryk,” siger en højtplaceret kilde i en stor amerikansk bank til Financial Times.

Ifølge kilden kan en del af aktiviteterne flyttes hurtigt, men myndighedsgodkendelser og tilladelser kan tage tid. Ifølge avisen er det netop godkendelserne, der kan blive en flaskehals for en egentlig flugt fra Londons finansdistrikt.

Nogle store investeringsbanker trækker dog også i land igen på tidligere udmeldinger. Det gælder for eksempel JP Morgan, der før afstemningen sagde, at op til 4.000 ud af investeringsbankens 16.000 job i Storbritannien kunne bliver flyttet ud af landet ved et nej til fortsat medlemskab. Nu siger bankens investeringschef, Daniel Pinto, imidlertid til Financial Times, at banken håber at kunne bevare det meste af sin investeringsbank intakt i Storbritannien og finde en måde at håndtere situationen på. Også japanske Nomura International har valgt en “vent-og-se”-tilgang.

Stor usikkerhed præger også weekendens reaktioner på Brexit-afstemningen torsdag og den kraftige svækkelse af pundet og store kursfald på de globale aktiemarkeder, som fulgte om fredagen.

De fleste analytikere og eksperter synes at mene, at der kan komme yderligere tilpasninger på valutamarkederne og handlen med aktier og andre værdipapirer mandag og i tiden fremefter.

På lidt længere sigt forventer de fleste, at investeringer - ud over dem af spekulativ karakter - vil gå mere eller mindre i stå.

Usikkerheden drejer sig både om konsekvenserne af Brexit internt i Storbritannien og i resten af Europa.

Reelt aner ingen lige nu, hvornår Storbritannien træder ud af EU og på hvilke betingelser. Landet står lige nu med en premierminister, uden politisk magt. Tilhængerne af Brexit skal først til at blive enige om, hvornår og hvordan de vil stå uden for EU, og imens rumler Skotland og Nordirland med planer om selvstændighed, så de kan forblive tilknyttet EU.

Ifølge magasient The Economist vil der formentlig tidligst kunne være klarhed over, hvordan Storbritanniens fremtidige tilknytning til EU bliver, hen mod slutningen af 2018.

For virksomheder og investorer, der har aktiviteter i Storbritannien, betyder det udsigt til langt tids uro, manglende lyst til at foretage nye investeringer i den britiske forretning og perioder med store udsving på aktiemarkederne.

Uden for Storbritannien frygter virksomhedsledere og investorer, at den britiske uafhængighedstrang vil brede sig til andre lande og give næring til krav om flere folkeafstemninger om fortsat EU-medlemskab. Samtidig er det uklart, hvad en britisk exit vil betyde økonomisk for EU-landene, herunder ikke mindst det store tyske marked.

Også i USA er der stor bekymring for, hvad en britisk udmeldelse af EU vil betyde. New York Times skriver, at flere analytikere forventer, at Brexit kan betyde omkring en kvart procent-point lavere vækst i USA, blandt andet på grund af en styrket dollar over for pundet. Samtidig vil Brexit formentlig betyde, at den amerikanske centralbank udskyder sine planer om at hæve renten.

Rådet fra analytikere og aktiestrateger i USA, Storbritannien og Tyskland er derfor stort set enslydende, når man læser Wall Street Journal, New York Times, The Guardian, Financial Times og Handelsblatt: Undgå panik, belav jer på kortvarig nedgang i aktiekurserne og uro på valutafronten i de kommende dage, og hold så ellers igen med investeringerne indtil videre.

Samme stemning forsøger adm. direktør Jaime Caruana at skabe ved starten af BIS’ årsmøde i Portugal. BIS står for Bank for International Settlements og har intet mindre end 60 nationalbanker, der til sammen repræsenterer 95 pct. af verdensøkonomien, som medlemmer. Det tre dage lange årsmøde går officielt i gang mandag, men allerede søndag offentliggjorde Jaime Curana sin velkomsttale. Her står blandt andet:

»Det er sandsynligt, at der kommer en periode med usikkerhed og tilpasning. Storbritannien er tæt integreret i den globale økonomi og huser et af verdens vigtigste finansielle centre. Med godt samarbejde på det globale niveau er jeg overbevist om, at usikkerheden kan inddæmmes, og at tilpasningerne vil kunne forløbe så glat som muligt.«

Men næppe var talen blevet offentliggjort, før The Guardian på sin hjemmeside kunne fortælle, at den britiske nationalbankdirektør Mark Carney formentlig helt dropper sin deltagelse i nationalbankdirektørernes møde.

Forventningen blandt analytikere er ifølge den britiske avis, at det toneangivende britiske aktieindeks FTSE 100 vil falde med op mod tre pct. mandag, og at der vil opstå yderligere uro om det britiske pund.

Samtidig holder markederne ifølge økonomiprofessor Diana Coyle fra Manchester University skarpt øje med, om usikkerhederne vil spille over i den britiske realøkonomi.

»Der er bekymring for, at usikkerhed vil føre til beslutninger om at stille investeringer i bero, højere priser på importvarer, faldende huspriser og højere priser på sommerferier i udlandet, som vil få forbruget til at bremse op,« siger Diana Coyle til The Guardian.

Hun tilføjer, at søndagens valg i Spanien kan føre til yderligere usikkerhed.