USAs overforbrug kan ramme Danmark

USAs underskud har vokset sig så stort, at det vil få konsekvenser før eller siden. Det viser det aktuelle dollarfald, men der venter flere negative overraskelser forude, vurderer Dansk Industri.

USAs overforbrug og kæmpemæssige underskud over for udlandet - der kan løbe endnu mere løbsk i takt med, at renten i USA nu sættes ned - er ved at sætte Danmark og resten af Europa over for et yderst ubehageligt valg:

Enten må USAs underskud bringes ned gennem en dramatisk reduktion af amerikansk import. Eller også må Europa finde sig i at tabe store markedsandele over hele verden, fordi dollaren tvinges yderligere ned på dramatisk vis og gør amerikanske varer billigere.

Eftersom godt halvdelen af hele verdensøkonomien er bundet op på dollaren, og masser af lande i både Asien og Mellemøsten har knyttet deres valutakurs til dollaren, så vil effekten af en sådan løsning være særdeles voldsom for alle ikke dollarbaserede økonomier, herunder først og fremmest EU.

Konklusionen kommer fra chefkonsulent Hans Uldall-Poulsen fra Dansk Industri, som har analyseret konsekvenserne af de meget store ubalancer, der lige nu eksisterer i den globale økonomi.

Enorm forbrugsfest
USA ventes alene i år at få et underskud på 780 mia. dollar på betalingsbalancen, eller lige så meget som seks procent af landets BNP. De amerikanske forbrugere har de sidste år haft en forbrugsfest helt uden sidestykke. Forbruget rundede sidste år 9.000 mia. dollar svarende til den samlede indkomst i Japan, Tyskland og Kina.

Forbrugsfesten hænger tæt sammen med stigende disponible indkomster hos de amerikanske forbrugere som følge af højere lønninger og store gevinster på boliger og aktier.

Balance forværret
Men forbruget er steget meget mere end indkomsterne, hvorfor opsparingen hos de amerikanske husholdninger er raslet ned, mens renten i USA har været holdt lav, fremhæver DI. Samtidig er en stor del af købelysten blevet rettet mod importvarer, så som mexicansk olie, japanske biler og billige kinesiske forbrugsvarer.

Mere end halvdelen af importen de sidste tre år kan henføres til en af disse varegrupper, og udviklingen har derfor resulteret i en kraftig forværring af handelsbalancen over for disse lande.

Især det store amerikanske underskud i handlen med Kina har vakt opsigt. Den amerikanske import fra Kina er da også seks gange større end den kinesiske import fra USA, og med kinesisk modvilje mod at lade deres valutakurs flyde frit kan disse ubalancer nemt blive endnu større.

Den træge tilpasning af den kinesiske valuta er imidlertid ikke hovedforklaringen på de massive ubalancer i handlen mellem USA og Kina, vurderer DI.

En langt vigtigere forklaring er, at de kinesiske samlebånd i dag indtager en nøglerolle i den globale værdikæde. Mere end halvdelen af den kinesiske eksport kan henføres til udenlandske virksomheders datterselskaber i Kina, hvoraf en betydelig del er amerikanske.

Det amerikanske underskud i handlen med Kina er derfor først og fremmest et tegn på amerikansk overforbrug.