USAs industri stagnerer

Der er en tydelig nedgang i omfanget af nye ordrer. En bred rundspørge til industrivirksomheder viser, at der ikke ventes megen fremgang

iresten af året.

Sverige venter fremgang

(STOCKHOLM) Næste år får Sverige en klar konjunkturopgang,

selv om det bliver nødvendigt at trimme de offentlige udgifter, skriver "Dagens Nyheter".Imidlertid øges

risikoen for inflation med et opsving og med det lurer højere renter, siger Handelsbanken i sin seneste prognose, der gør opmærksom

på, at mens økonomien er noget svækket i USA og Japans økonomi må betegnes som skrøbelig, så

går det den modsatte vej i Sverige. Handelsbanken regner således med, at det svenske bruttonationalprodukt øges

mellem 1,8 og 2,9 pct. næste år.Bag det ventede opsving er økonomerne næsten enige om, at det store

spring fremad vil komme gennem et stærkt øget forbrug i de svenske husholdninger og gennem nye investeringer.Økonomerne

forudsiger en gunstig udvikling for eksporten, først og fremmest til de nordiske lande og til USA.Electrolux strammes

op

(BRUXELLES) Verdens største producent af husholdningsartikler, Electrolux Home Products Corp NV i Bruxelles, vil omstrukturere

koncernen og koncentrere sig om mærkevarerne Electrolux, AEG og Zanussi. Electrolux har i tidens løb overtaget mange

mindre, beslægtede virksomheder og det har ført til, at koncernen producerer f. eks. 32 forskellige mærker bageovne.Nu

skal al produktion samles under de tre kendte mræker og det betyder, at en række produktionssteder rundt om i Europa bliver

nedlagt.Afdelingen i Stockholm for forskning og udvikling deles op og flyttes til udlandet. Der er planer om at anlægge

nye fabrikker i Rusland og i Østeuropa med henblik på at skabe nye markeder.Electrolux giver 7 pct. i udbytte af

omsætningen, der i årets første halvdel var på 2,5 mia. euro eller 4,5 pct. højere end i fjor.Air

Berlin vil konkurrere

(BERLIN) Det tyske charterflyselskab Air Berlin går ind i konkurrence med billigflyselskaberne og starter

om et par uger ruteflyvninger fra Berlin,Hamburg og fire andre tyske byer til London. Samtidig flyves der til Milano, Wien og

Barcelona, alt til meget lave priser. Air Berlin råder over 28 Boeing passagerfly og regner i år med at befordre over

6 millioner rejsende ved en omsætning på 664 mio. euro eller 17 pct. mere end i fjor.

Renten kræves nedsat(WIEN)

Østrigs forbundskansler Wolfgang Schüssel opfordrer den europæiske centralbank ECB til at sætte renten ned.

I modsat fald risikeres, at den europæiske vækst går helt i stå. I Bruxelles siger valutakommissær Pedro Solbes,

at EUs BNP kun vil vokse 1,0 pct. i år. For et halvt år siden forventedes en vækst på 1,5 pct. i EU.For

næste år ventedes oprindeligt en vækst på 2,9 pct., men det mener Bruxelles ikke mere vil ske.Begrænsning

på natarbejde

(STOCKHOLM) Den svenske regering har besluttet at sætte en stopper for énmandsbetjente tankstationer

og f. eks.kiosker om natten.I første omgang er det 13 særligt overfaldstruede tankstationer, der skal bemandes

med mindst to efter kl. 22, men i følge transportarbejderforbundets talsmand Per Winberg vil regeringen have, at bestemmelserne

skal gælde overalt. Arbejdstilsynet er også inde på, at fjerne risikoen for røverioverfald ved en effektiv

afskærming mellem ansatte og kunder.