USA's centralbank signalerede fremskyndede renteforhøjelser

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, signalerede en stigende tillid til, at en stærk økonomi vil løfte inflationen tættere på målet på 2 pct., hvilket kan fremskynde tempoet i de planlagte renteforhøjelser.

Det fremgår af referatet fra den pengepolitiske møde i Federal Open Market Committee (FOMC) 20.-21. marts, der blev fremlagt onsdag aften.

Referatet viser, at en række mødedeltagere vurderede, at stærkere udsigter for den økonomiske aktivitet plus den deraf følgende stigende inflation vil kunne medføre en "lidt stejlere" vej for den pengepolitiske rente i de kommende år end hidtil forventet.

Referatet viser også, at nogle FOMC-medlemmer mener, at udvalget bør overveje at vælge en revidering af den pengepolitiske sluterklæring og skrotte det "lempelige" niveau for renterne for i stedet at indikere et behov for at "holde inflationen i skak".

Samtidig vurderede nogle, at inflationen endelig er begyndt at bevæge sig højere.

Referatet viser, at FOMC havde et forholdsvis optimistisk billede af de økonomiske udsigter samt vurderede, at opbremsningen i privatforbruget i første kvartal i år vil være midlertidigt.

Den generelle vurdering var ligeledes, at den amerikanske skattereform og februars budgetaftale, som øger de offentlige udgifter over de næste to år, vil øge den samlede vækst.

Der blev udtrykt bekymring over de mulige økonomiske effekter af præsident Donald Trumps handelspolitik med højere importtakster, og en stor del af deltagerne så fremtidsudsigterne for handelsforanstaltninger mod andre lande som nedadrettede risici for USA's økonomi.

Mødet i marts var Jerome Powells første som centralbankchef, efter at han overtog chefposten fra Janet Yellen i begyndelsen af februar.

/ritzau/FINANS