USAs banker har det godt

Bankerne melder også om færre misligholdte udlån. Bedst har indtjeningen været ved boliglån. Bank of

America øgede overskudet med 11 pct. til 2,42 mia. dollars og Citigroups overskud steg 18 pct. til 4,1 mia. dollars.Billandet

Kina

(SHANGHAI) Kinas bilproduktion steg til rekordhøjder i årets første kvartal med over 1 mio. færdiggjorte

biler og i indeværende kvartal ventes der solgt 1,15 mio. biler. Kina har verdens hurtigst voksende bilmarked. I januar kvartal

solgtes 1,03 mio. nye biler. Det er en stigning på 55 pct. fra samme kvartal i fjor. Produktionsstigningen er på 127 pct.

Stigningen i afsætningen kommer af prisnedsættelser og gunstige betalingsvilkår for bilkøberne.Mellemøsten

køber tysk

(BERLIN) Den tyske modstand mod en krig i Irak har i Mellemøsten ført til en stigning i afsætningen

af tyske varer og tjenesteydelser. I 2002 var den tyske eksport til Mellemøsten på 15 mia. euro, en fremgang på

5 pct. fra 2001. De største aftagere er Saudiarabien, Ægypten og de arabiske emirater. Af Tysklands samlede eksport er

det dog stadig kun 2,3 pct., der i fjor blev sendt til de arabiske lande i Mellemøsten.

Venezuela pumper løs

(LOS

ANGELES) Venezuelas olieproduktion er ved at overvinde eftervirkningerne fra den to måneder lange arbejdsuro. Den daglige produktion

er nu oppe på 3,2 mio. tønder pr. dag. Venezuela er medlem af OPEC og har fået tildelt en produktionskvota på

2,8 mio. tpd. Overproduktionen skal kompensere for de dage, da der pumpedes meget lidt olie. Olieeksporten giver halvdelen af statens

indtægter.

ECB-renten bliver uændret(FRANKFURT) Den europæiske centralbank ECBs chef Wim Duisenberg siger,

at yderligere rentenedsættelser ikke vil være tilstrækkeligt til at bringe eurozonens økonomier ud af starthullerne.

Duisenberg siger til "Frankfurter Allgemeine Zeitung", at monetære lettelser ikke alene kan fjerne de seneste mange

måneders usikkerhed og genoprette såvel forbrugernes som forretningsverdenens tillid til fremtiden. Den nuværende rentesats

er den laveste siden Anden Verdenskrig og nok til at sikre de 12 eurolandes prisstabilitet.

WorldComfortsætter(NEW

YORK) Telekoncernen WorldCom søger at undgå konkurs med en plan til reorganisering af virksomheden. Planen er afgivet

i konkursretten i New York og 90 pct. af kreditorerne har godkendt den foreslåede betalingsordning. Planen forudsætter

en nedskæring af gælden fra ca. 30 mia. dollars til mellem 3,5 og 4,5 mia. dollars og er udarbejdet i samråd med

kreditorerne.

Grundigs last stand(MÜNCHEN) Det gamle tyske elektronikfirma Grundig AG har indgivet betalingsstandsning

til konkursretten i Nürnberg, men Grundigs banker søger alligevel at holde virksomheden i gang samtidig med at der søges efter

en ny kapitalstærk investor. Grundig kan dermed fortsætte produktionen og det forbedrer chancerne for, at der findes en

investor. Grundig beskæftiger 3800.